¿En qué podemos ayudarte?

Qui són els empleats de la llar?

Són aquelles persones que duen a terme tasques domèstiques, de cura o atenció de persones, o bé altres funcions com guarderia, jardineria o conducció de vehicles.

En tots els casos ha d’existir una relació laboral especial concertada entre el titular, com a
ocupador, i l’empleat que presta els serveis retribuïts en l’àmbit de la llar familiar.

El sistema especial per a empleats de la llar

És un Sistema Especial de la Seguretat Social, integrat en el Règim General de la Seguretat Social des de l’1 de gener fins al 31 de desembre 2022*. A partir d’aquesta data, el col·lectiu queda protegit per incapacitat temporal per contingències professionals i per incapacitat temporal per contingències comunes</strong

*D’acord amb la disposició addicional 39 de la Llei 27/2011disposició addicional 39 de la Llei 27/2011, d’1 d’agost.

Millores en les condiciones de treball i Seguretat Social RDL 16/2022

El Reial decret-llei 16/2022, de 6 de setembre, recull el conjunt de millores de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar.
Les principals millores de la nova reforma fan referència a la protecció per desocupació, les bonificacions, l’acreditació de competències i la identificació de malalties professionals.

Com cotitzar a la Seguretat Social?

La prestació d’empleats de la llar es cobreix amb cotitzacions a la Seguretat Social. Si prestes els teus serveis durant menys de 60 hores al mes per al mateix ocupador, pots acordar que assumiràs l’obligació de cotitzar. En aquests casos, hauràs d’ingressar la teua quota i la corresponent a l’ocupador

Tipus de cotització

 • Contingències comunes: 28,30%, corresponent el 23,60% a l’ocupador i el 4,70% a l’empleat.
 • Contingències professionals: 1,50%, a càrrec de l’ocupador.
 • Desocupació: 5% a càrrec de l’ocupador.
 • Fons de Garantia Salarial (FOGASA): 0,2% a càrrec de l’ocupador.

Taula de bases de cotització per a empleats de la llar 2023

Les bases de cotització dels treballadors de la llar en 2023 seran les següents:

Tram

Retribució mensual

euros/mes

Base de cotització

euros/mes

1.º Fins 269,00 250,00
2.º Des de 269,01 fins 418,00 357,00
3.º Des de 418,01 fins 568,00 493,00
4.º Des de 568,01 fins 718,00 643,00
5.º Des de 718,01 fins 869,00 794,00
6.º Des de 869,01 fins
1.017,00
943,00
7.º Des de 1.017,01 fins 1.166,70 1.166,70
8.º A partir de 1.166,70 Retribució mensual

Quines prestacions econòmiques cobrim?

 • Accident de treball i malaltia professional: Des de l’endemà de la baixa, abonem directament el 75% de la base reguladora.
 • Baixa per malaltia comuna o accident no laboral:
  El nostre personal sanitarirealitza el seguiment de la baixa del Servei Públic de Salut. Els tres primers dies no hi ha dret a la prestació. Del 4t al 8é dia, l’ocupador abonarà el 60% de la base reguladora. Entre el 9é i 20é dia, t’abonarem el 60% de la base reguladora i el 75% a partir del dia 21.
 • Risc durant l’embaràs: Si el teu lloc de treball suposa un risc per a la teua salut o la del fetus i no pots continuar desenvolupant la teua labor, t’abonem directament el 100% de la base reguladora.
 • Risc durant la lactància natural: Si durant el període de lactància el teu lloc de treball pot afectar la teua salut o la del lactant, t’abonem directament el 100% de la base reguladora.
 • Cura del menor: Si redueixes la teua jornada laboral per a cuidar dels teus fills o menors al teu càrrec, abonem el 100% de la base reguladora, en proporció a la reducció de la jornada de treball, durant el temps d’hospitalització i del tractament continuat d’una malaltia greu i de llarga duració.
 • Incapacitats: Si tens seqüeles després d’un accident de treball o malaltia professional, abonem les indemnitzacions i pensions que recoega l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
  • Lesions permanents no invalidants
  • Incapacitat permanent parcial, total o absoluta
  • Gran invalidesa

Quina documentació necessite per a sol·licitar les prestacions

Vols estalviar temps? Tramita la teua sol·licitud en Asepeyo Oficina Virtual seguint uns senzills passos.

També pots presentar-la al teu centre assistencial :

Com em done d’alta en la Seguretat Social?

L’ocupador té l’obligació de donar-te d’alta en la Seguretat Social. No obstant això, si prestes els teus serveis menys de 60 hores al mes per al mateix ocupador, hauràs d’encarregar-te directament de la teua afiliació, alta, baixa i variació de dades, quan així ho acordes amb ells.

Dona’t d’alta amb nosaltres en la web de la Seguretat Social
Selecciona Asepeyo com a “Entitat asseguradora” si vols associar-te amb nosaltres.

Ja estàs amb nosaltes?
Registra’t en Asepeyo Oficina Virtual

En què podem ajudar-te?

 • Comptem amb 174 delegacions pròpies, més de 1.500 punts assistencials i 3 hospitals amb servei de teletraducció simultània a Barcelona, Madrid i Sevilla,. Coneix el nostre model assistencialmodel assistencial.
 • Fem els teus tràmits més fàcils amb
  Asepeyo Oficina Virtual i la app mi Asepeyo.
 • Garantim la teua assistència sanitària i el seguiment del teu procés mèdic fins a la teua reincorporació laboral. En cas d’accident, truca’ns 900 151 000 i t’informarem del centre més pròxim.

Associar-te amb nosaltres no suposa cap cost. Selecciona Asepeyo com a “Entitat asseguradora” en realitzar l’ alta en la Seguretat Social.