Salut laboral

Atenció sanitària personalitzada i de qualitat. Som experts en salut laboral. Comptem amb una àmplia xarxa assistencial pensada per a tu. Sempre que ho necessites, t'atendran els millors professionals sanitaris especialitzats en patologia laboral.

El nostre equip de gestió clínica

El nostre objectiu és millorar la teua salut, mitjançant les pràctiques clíniques més adequades. Per aquesta raó, situem al pacient i el seu diagnòstic en el centre de la nostra gestió clínica.

Treballem amb un model assistencial orientat cap a la millora contínua i fonamentat en:

 • Gestió del coneixement i la competència
 • Experiència dels nostres professionals
 • Orientació cap al treball en equip –reforçant la seua capacitat multidisciplinària-
 • Contínua avaluació dels resultats clínics
 • Llarga trajectòria com a especialistes en la salut en el treball

El nostre equip sanitari, format per més de 1.500 professionals experts en l’àmbit laboral, facilita les millors i més eficients solucions terapèutiques per a resoldre cada situació. Volem que els nostres pacients obtinguen la curació més efectiva, en el menor temps possible, per això oferim la millor pràctica clínica.

Accident de treball i malaltia professional

Amb la nostra xarxa d’assistència sanitària caconseguim una atenció pròxima, professionalitzada i completa, des de la primera cura i l’atenció d’urgències, fins a la intervenció quirúrgica en traumatologia i la posterior rehabilitació. Hem arribat a acords d’assistència sanitària amb altres mútues col·laboradores de la Seguretat Social per a incrementar aquesta proximitat. Cobrim tots els costos dels serveis sanitaris necessaris per a la teua curació. Ho fem amb recursos propis o per mitjà de més de 1.400 serveis concertats autoritzats (hospitalització, cirurgia…).

També ens fem càrrec de totes les despeses farmacèutiques, així que no hauràs d’abonar costos addicionals.

Assistència sanitària 24 hores

Pots comptar amb nosaltres, sempre que ens necessites. Disposes de serveis permanents de guàrdia localitzada, en una àmplia xarxa de serveis concertats. En cas d’accident, crida’ns i et direm quin centre tens més a prop.

900 151 000

Treballadors desplaçats a l’estranger

Si estàs treballant fora d’Espanya i tens un accident de treball, telefona a la nostra línia d’atenció medicalitzada. T’atendrà un sanitari que valorarà la situació i t’indicarà a quin centre sanitari dirigir-te.

+34 937 057 540

Recorda que abans de qualsevol desplaçament de treballadors a l’estranger, l’empresa ha de realitzar els tràmits necessaris mitjançant la web de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Hospitals

Estem dotats amb l’última tecnologia sanitària. Els nostres hospitals són el màxim exponent de la nostra vocació de servei i especialització. Són el suport de la xarxa assistencial en el diagnòstic i en el tractament de lesions. Tenim 2 hospitals d’assistència integral, 1 hospital de dia i altres 2 centres hospitalaris mancomunats.

Hospitals propis

Hospitals mancomunats

Serveis dels hospitals:

 • Urgències
 • Àrea quirúrgica
 • Unitat de vigilància intensiva
 • Unitats d’hospitalizació
 • Consultes externes
 • Proves de diagnòstic
 • Rehabilitació
 • Readaptació professional
 • Laboratori
 • Farmàcia
 • Unitat de Valoració Funcional
 • Departament d’assistencia social y de psicologia
 • Serveis auxiliars i de seguretat

L’organització mèdica dels hospitals està formada per equips quirúrgics i unitats d’especialitat funcional, de manera que en cada equip col·laboren especialistes de diferents àrees.

Els hospitals estan acreditats com a hospitals docents en la formació reglada dels MIR. També acullen alumnes en pràctiques d’infermeria, fisioteràpia, auxiliar d’infermeria, teràpia ocupacional, tècnic en radiologia i nutrició.

Unitats de referència de malalties professionals

Per a millorar la detecció, assistència, diagnòstic i declaració de les malalties professionals, hem implantat un projecte basat en la creació de les Unitats de Referència de Malalties Professionals (UREP).

Aquestes unitats ofereixen suport tècnic especialitzat a la xarxa de centres assistencials i estan integrades per professionals sanitaris especialistes en medicina del treball. Les seues funcions són:

 • Gestió sanitària dels casos de malaltia professional
 • Funcions de formació, conjuntament amb altres professionals sanitaris, experts en prestacions i en prevenció.
 • Funcions de consulta i/o orientació sobre casos procedents de centres assistencials
 • Seguiment epidemiològic de les malalties professionals
 • Elaboració, implantació i revisió periòdica de guies basades en l’evidència científica

Història clínica única

Tota la informació sanitària dels nostres pacients està integrada dins d’una història clínica única i individualitzada, en línia, accessible des de qualsevol centre d’Asepeyo.

Els pacients tenen a la seua disposició Asepeyo Oficina Virtual, on poden accedir a informació rellevant dels seus processos clínics.

Icono de un microscopio

Seguiment del procés mèdic en cas de malaltia comuna o accident no laboral

El Servei Públic de Salut és el responsable d’emetre les baixes i les altes en els casos de malaltia comuna o accident no laboral.  Des d’Asepeyo, com a mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, realitzem visites mèdiques per al control i seguiment d’aquests processos.

Fem actuacions de control i seguiment des del primer dia de la baixa. També realitzem les proves complementàries necessàries per a verificar un diagnòstic o un estat patològic.

Amb la finalitat d’afavorir la millora del treballador i la seua ràpida reincorporació laboral, prèvia autorització del Servei Públic de Salut i del pacient, podem efectuar:

 • Proves diagnòstiques complementàries
 • Tractaments
 • Rehabilitació
 • Intervencions quirúrgiques
 • Consultes mèdiques

Quan els nostres professionals sanitaris consideren que la situació del pacient és compatible amb l’activitat laboral, poden realitzar proposta d’alta a la inspecció mèdica del Servei Públic de Salut.

Si valoren que la situació no té curació i no és compatible amb l’activitat laboral, els metges poden fer una proposta d’incapacitat que resoldrà l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Inversió en tecnologia i equipaments sanitaris

T’oferim un immillorable servei i, per a aconseguir-lo, utilitzem la millor tecnologia. Realitzem importants inversions en equipaments sanitaris ambulatoris, hospitalaris, diagnòstics i terapèutics.

Coneix més sobre la nostra aposta per la tecnologia aplicada a la salut en Tecnologia i innovació.