¿En qué podemos ayudarte?

Què és la prestació per risc durant l’embaràs?

La prestació per risc durant l’embaràs protegeix el període de suspensió del contracte en els supòsits en què la treballadora embarassada ocupa un lloc de treball amb risc per a la seva salut o la del fetus i aquest no s’ha pogut adaptar per fer-lo compatible amb el seu estat, ni s’ha pogut reubicar la treballadora a un altre lloc sense risc.

El risc ha de ser provocat per agents, procediments o condicions del treball o de l’activitat desenvolupada.

Qui es pot beneficiar de la prestació per risc durant l’embaràs?

Les treballadores per compte d’altri i les treballadores autònomes que estiguin en la situació esmentada anteriorment.

Qui es pot beneficiar de la prestació de risc durant l'embaràs

Quin import els correspon?

El subsidi abonat per Asepeyo correspon al 100% de la base reguladora, calculada de la mateixa manera que la incapacitat temporal ocasionada per contingències professionals.

Com es cobra?

Asepeyo abona directament la prestació descomptant-ne la quota obrera de cotització i, si s’escau, la retenció de l’IRPF.

Per la seva banda, l’empresa ha de mantenir d’alta la treballadora i cotitzar la quota empresarial corresponent.

Si l’empresa trasllada la treballadora sol·licitant a un altre lloc de treball, es beneficiarà d’una reducció del 50% de la seva cotització per contingències comunes.

Quin cost tindrà per a les empreses la prestació per risc durant l’embaràs?

En el cas de les treballadores per compte d’altri, com que es considera una prestació derivada de la contingència professional, no suposa cap càrrec extra per a l’empresa, ja que es cobreix amb les cotitzacions abonades a la Seguretat Social.

Pel que fa al Règim especial de treballadors autònoms, totes les autònomes que no tenen contractada la cobertura voluntària de les contingències professionals ja aporten un 0,1% en la seva cotització.

 

T’expliquem aquestes dades i moltes més en aquest vídeo!

També et pot interessar:

La meva empresa canvia de mútua i estic cobrant el subsidi per risc durant l’embaràs. Qui el pagarà ara?

Soc autònoma, estic embarassada i no puc continuar treballant. Com he de tramitar la prestació?

Documentación relacionada:

Documentació relacionada: