Aviso legal

Identificació del titular

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els dominis www.asepeyo.es, www.asepeyo.cat i www.asepeyo.com, igual que els subdominis o portals depenents d’aquests (d’ara endavant els dominis) són titularitat d’Asepeyo, Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social núm. 151 (d’ara endavant Asepeyo), amb domicili social a la Via Augusta, número 36, 08006 · Barcelona, Espanya, i amb número d’identificació fiscal G-08215824.

Asepeyo està inscrita en el Registre de Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. I està autoritzada i tutelada per aquest Ministeri per actuar com a Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social.

L’adreça de correu electrònic de contacte és asepeyo@asepeyo.es.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Asepeyo és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del material publicat a les corresponents pàgines web dels dominis. Aquests drets protegeixen els dissenys gràfics, les imatges, els codis font, els continguts i altres elements.

Tot, tret dels drets que no són propietat d’Asepeyo i que pertanyin als seus respectius titulars. Està estrictament prohibit modificar, distribuir, reutilitzar o reenviar tot o una part del contingut de les pàgines web dels dominis d’Asepeyo amb propòsits de caràcter públic o comercial sense la seva autorització escrita. Només s’autoritzen la descàrrega i l’emmagatzematge de la informació que contenen les pàgines web dels dominis d’Asepeyo al disc dur de l’usuari.

Les actuacions que infringeixin les disposicions anteriorment expressades poden constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits al Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (TRLPI) i donar lloc a delictes tipificats als articles 270, següents i concordants del vigent Codi Penal.

Documents que contenen les pàgines web

Els documents i els gràfics annexos a aquests que hi hagi a les pàgines web dels dominis d’Asepeyo podran ser modificats en qualsevol moment, sense que Asepeyo ho hagi de comunicar prèviament.

Asepeyo no garanteix la idoneïtat del contingut d’aquests documents i dels gràfics annexos i, per tant, no respondrà quan es produeixi aquesta manca d’idoneïtat (en supòsits com ara errors de caràcter tipogràfic), ni de l’ús que l’usuari receptor faci d’aquests documents. L’usuari assumirà totalment el risc que es pugui derivar d’aquest ús.

Asepeyo no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar de la seva utilització.

 

Enllaços amb llocs de terceres persones

Asepeyo proporciona a l’usuari l’accés a altres llocs web de terceres persones per mitjà de links (enllaços) amb la finalitat exclusiva d’informar-lo sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet amb les quals podrà ampliar les dades que se li ofereixen a les pàgines web dels dominis d’Asepeyo. Aquests enllaços amb altres llocs web no són en cap cas un suggeriment o una recomanació de visitar les pàgines web de destinació, que estan fora del control d’Asepeyo, i Asepeyo no serà responsable del seu contingut ni del resultat obtingut per l’usuari a través dels esmentats enllaços hipertextuals. Així mateix, Asepeyo no respondrà dels links o enllaços situats als llocs vinculats als quals facilita l’accés.

 

Privacitat i protecció de dades de caràcter personal

Les dades identificadores obtingudes seran tractades perquè Asepeyo, a través dels canals establerts (correu electrònic i/o trucada telefònica), pugui posar-se en contacte amb tu per tal d’oferir-te la informació sol·licitada, gestionar les sol·licituds realitzades i/o enviar-te continguts que siguin interessants per a tu (jornades i esdeveniments, actualitat sobre salut, prevenció i acció social, novetats legislatives, informació corporativa, etc.).

Les teves dades podran ser comunicades a tercers que presten serveis informàtics. Aquests proveïdors només les tractaran amb l’objectiu de prestar el servei contractat. En aquests supòsits, i per oferir una gestió adequada de les dades facilitades, t’informem que l’adreça de correu electrònic facilitada serà comunicada a diferents prestadors de serveis relacionats amb la gestió i l’administració de llistes de correu electrònic i això comportarà una transferència internacional de dades a:

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp
675 ponce de Leon NE Ave, Suite 5000
Atlanta, GA 30308 EUA

En aquest  enllaç pots consultar la seva política de privacitat.

HubSpot, Inc.
25 primera St, 2a planta
Cambridge, MA 02141 EUA

En aquest  enllaç pots consultar la seva política de privacitat.

La resta de formularis de les pàgines web dels dominis d’Asepeyo que impliquen la recollida i/o el registre de les teves dades disposen del corresponent text informatiu i de la clàusula d’obtenció del teu consentiment per al tractament de dades. Als efectes de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Asepeyo es compromet a complir l’obligació de secret sobre les teves dades de caràcter personal. Així mateix, adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia. Les teves dades mai no seran cedides a tercers amb finalitats que no siguin les previstes en cada cas. Asepeyo t’informa que, de forma totalment anònima, podrà utilitzar informació de les visites a les pàgines web dels seus dominis per analitzar-ne el trànsit i estudiar-lo i/o per millorar els serveis que t’oferim.

Asepeyo conservarà les teves dades de caràcter personal mentre no ens comuniquis que vols que les deixem de tractar. Amb caràcter general, t’informem que pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i/o portabilitat, així com efectuar qualsevol consulta o suggeriment relacionat amb el tractament de les teves dades de caràcter personal, adreçant-te al Delegat de Protecció de Dades (DPD) d’Asepeyo, a través del Servei d’Atenció a l’Usuari (SAU), per algun dels mitjans següents:

(i). Per mitjà d’un correu electrònic enviat a l’adreça asepeyo@asepeyo.es

(ii). Per correu postal, adreçant una carta a Asepeyo, Via Augusta núm. 36, 08006 Barcelona, i/o anant en persona a un dels nostres centres assistencials.

Tens dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), l’autoritat competent en matèria de protecció de dades, a través de la seva seu electrònica o per mitjà d’un escrit adreçat a la seu d’aquest organisme.

Política de privacitat de les comunicacions electròniques

Segons el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Asepeyo, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, número 151, amb NIF G-08215824 i domicili a Via Augusta núm. 36, 08006 Barcelona, vos informa que:

  • Les comunicacions electròniques efectuades en el context de la relació existent entre les dos parts s’efectuen sobre la base legal de la relació contractual (article 6.1.b del RGPD). La finalitat d’estes comunicacions és facilitar informació sobre tràmits i gestions basats únicament i exclusivament en l’activitat administrativa de la Mútua. Este tractament tindrà lloc mentre la relació entre les dos parts continue vigent.
  • Les comunicacions electròniques efectuades en l’àmbit de la subscripció al servei de butlletí d’informació s’efectuen en el context legal del consentiment atorgat lliurement (article 6.1.a del RGPD). La finalitat d’estes comunicacions és enviar-vos els continguts que siguen del vostre interés (jornades i esdeveniments, actualitat sobre salut, prevenció i acció social, novetats legislatives, informació corporativa, etc.). Aquest tractament es durà a terme mentre la subscripció al servei continue vigent.

Les vostres dades es comunicaran a tercers. No obstant això, podran tenir-hi accés tercers que presten servicis a Asepeyo relacionats amb les finalitats prèviament enumerades. Per a oferir una gestió adequada de les dades facilitades, l’adreça de correu electrònic informada es comunicarà a un prestador de serveis en matèria de gestió i administració de llistes de correu electrònic. Les vostres dades no es tractaran amb finalitats diferents de la prestació de servicis contractada.

En qualsevol moment, podreu deixar de rebre estes comunicacions mitjançant l’opció ‘Dona’t de baixa’ que apareix al peu dels correus electrònics que enviem.

En qualsevol cas, podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i portabilitat a través dels mitjans habilitats que tenen com a objectiu acreditar i garantir la vostra identitat:

(i) Mitjançant sol·licitud telemàtica feta a través d’Asepeyo Oficina Virtual (registre previ).
(ii) Presentant una sol·licitud signada digitalment per certificat electrònic emés per una entitat acreditada mitjançant un correu electrònic al Servici d’Atenció a l’Usuari (asepeyo@asepeyo.es).
(iii) Presencialment a qualsevol dels nostres centres assistencials.

També podeu traslladar al DPD d’Asepeyo (dpd@asepeyo.es) qualsevol consulta, suggeriment o reclamació amb relació al tractament de les dades de caràcter personal. En qualsevol cas, teniu dret a presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), autoritat competent en matèria de protecció de dades, a través de la seu electrònica o mitjançant un escrit dirigit a la seu d’este organisme.

Àrees d’accés restringit de les pàgines web

Algunes pàgines web dels dominis d’Asepeyo disposen d’un apartat d’accés restringit a usuaris registrats (en endavant, els usuaris). Les condicions d’ús, les responsabilitats i altres aspectes que es deriven de l’ús d’aquestes àrees es comuniquen a les persones usuàries que s’hi registren.

Limitació de responsabilitat

Asepeyo, els seus proveïdors o els tercers reflectits a les pàgines web dels dominis, no seran responsables dels danys de cap mena (incloent-hi, entre altres, els danys resultants de pèrdues de beneficis, pèrdua de dades o interrupció del negoci) que resultin de l’ús, la impossibilitat d’ús o dels resultats de l’ús de les pàgines web dels dominis, de qualsevol pàgina web connectada a aquestes o dels materials o la informació continguda a qualsevol d’aquestes pàgines, independentment que aquesta responsabilitat es basi en garantia, contracte, culpa o negligència, o en qualsevol altra teoria legal, i independentment que s’hagi avisat o no sobre la possibilitat d’aquests danys. Si l’ús dels materials o la informació de les pàgines web dels dominis per part de l’usuari comporta la necessitat de prestar un servei, reparar o corregir l’equip o les dades, aquest usuari serà responsable dels costos que això pugui tenir.

Cookies

Des de la web d’Asepeyo és fa ús de cookies.

Les cookies són informació que es desa al navegador de l’usuari i que després pot llegir al lloc web.

Les cookies de la web d’Asepeyo es divideixen en 3 categories:

  • Cookies tècniques necessàries per navegar per la web. Per exemple, per identificar-se en la part registrada,
  • Cookies de personalització necessàries per identificar les preferències de l’usuari. Per exemple, l’idioma en què vol navegar l’usuari.
  • Cookies d’anàlisi (Google Analytics) que permeten fer estadístiques de l’ús que es fa de la web. Amb aquestes galetes podem saber, per exemple, quin és l’apartat més visitat. Aquestes estadístiques permeten aplicar millores a la web.

Utilitzem Hotjar per entendre millor les necessitats dels nostres usuaris i per optimitzar aquest servei i aquesta experiència. Hotjar és un servei tecnològic que ens ajuda a entendre millor l’experiència dels nostres usuaris (per exemple, quant de temps s’estan a determinades pàgines, a quins enllaços fan clic, quin usuaris els agraden i quins no, etc.) i això ens permet crear i mantenir el nostre servei gràcies a la informació que ells mateixos aporten. Hotjar utilitza cookies i altres tecnologies per compilar dades sobre el comportament dels nostres usuaris i els seus dispositius, especialment l’adreça IP del dispositiu (captada i emmagatzemada únicament de manera anònima), la mida de la seva pantalla, el tipus de dispositiu (identificadors únics de dispositiu), la informació del navegador, la ubicació geogràfica (només el país) i l’idioma preferit que utilitzen per visualitzar el nostre web. Hotjar emmagatzema aquesta informació en un perfil d’usuari sota pseudònim. Ni Hotjar ni nosaltres utilitzarem mai aquesta informació per identificar usuaris concrets ni per creuar-la amb altres dades d’un usuari concret. Si vols més informació, llegeix la política de privacitat d’Hotjar fent clic en aquest enllaç.

 

Pots renunciar a crear un perfil d’usuari i que Hotjar emmagatzemi informació sobre l’ús que fas del nostre web i sobre l’ús que Hotjar fa de les cookies de rastreig a altres webs en aquest enllaç de renúncia..

 

Si ho vols, pots rebutjar les cookies d’anàlisi, per bé que no són un risc per a l’usuari.

Si vols més informació sobre les cookies i el seu funcionament, pots consultar aquest document.

Instruccions per desactivar les COOKIES des de la configuració del navegador:

Chrome, des de http://support.google.com
Explorador, des http://windows.microsoft.com
Firefox, ja que http://support.mozilla.org
Safari, des http://support.apple.com

 

Treballa amb nosaltres

De conformitat amb el que s’estableix al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i a qualsevol altra legislació vigent que pugui resultar aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Asepeyo, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, núm. 151, amb NIF G-08215824 i domicili a Via Augusta núm. 36, 08006 Barcelona, t’informa que tractarà les teves dades de caràcter personal amb les finalitats següents:

  • Gestionar la teva participació en processos de selecció i avaluar la teva candidatura.

Les teves dades es conservaran durant un termini màxim d’un any i no es comunicaran a tercers.

No obstant això, hi podran tenir accés empreses que presten a Asepeyo serveis relacionats amb les finalitats enumerades abans, com ara empreses de selecció de personal i empreses de serveis informàtics. En aquest cas, les teves dades no seran tractades amb cap altra finalitat que no sigui la prestació de serveis contractada.

Si ens facilites les dades de contacte d’alguna persona per obtenir referències personals o acadèmiques, garanteixes a Asepeyo que tens el seu consentiment. Asepeyo podrà ampliar la informació de la teva candidatura consultant les teves xarxes socials professionals, sempre que hagis permès la seva visualització a través dels ajustaments de privacitat de l’eina.

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i/o portabilitat, així com efectuar qualsevol consulta o suggeriment relacionat amb el tractament de les teves dades de caràcter personal, adreçant-te al Delegat de Protecció de Dades (DPD) a través d’algun dels mitjans següents:

i). Per mitjà d’un correu electrònic que hauràs d’enviar a l’adreça asepeyo@asepeyo.es

ii). Per correu postal adreçant una carta a Asepeyo, Via Augusta núm. 36, 08006 Barcelona, i/o en persona en un dels nostres centres assistencials.

Tens dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), l’autoritat competent en matèria de protecció de dades, a través de la seva seu electrònica o per mitjà d’un escrit adreçat a la seu d’aquest organisme.

 

Atenció a l’usuari

De conformitat amb el que s’estableix al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i a qualsevol altra legislació vigent que pugui resultar aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Asepeyo, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, núm. 151, amb NIF G-08215824 i domicili a Via Augusta núm. 36, 08006 Barcelona, t’informa que tractarà les teves dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar la sol·licitud realitzada a través del formulari de contacte. Segons la naturalesa de la gestió i de les dades facilitades, aquesta gestió podrà implicar l’enviament de correus electrònics, la realització de trucades telefòniques i/o el contacte per qualsevol altre canal per tal de traslladar-te la informació o documentació sol·licitada, informar-te de l’estat de la teva sol·licitud i de la seva resolució.

Les teves dades no es comunicaran a tercers. No obstant això, hi podran tenir accés empreses que presten a Asepeyo serveis relacionats amb les finalitats enumerades abans, com ara empreses de serveis informàtics i de serveis de call center. En aquest cas, les teves dades no seran tractades amb cap altra finalitat que no sigui la prestació de serveis contractada.

Les teves dades seran tractades durant un termini màxim de 5 anys, fins que conclogui l’últim termini de prescripció d’accions penals i civils, així com de sancions administratives, que resulti aplicable.

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i/o portabilitat, així com efectuar qualsevol consulta o suggeriment relacionat amb el tractament de les teves dades de caràcter personal, adreçant-te al Delegat de Protecció de Dades (DPD) a través d’algun dels mitjans següents:

i). Per mitjà d’un correu electrònic que hauràs d’enviar a l’adreça asepeyo@asepeyo.es

(ii). Per correu postal, adreçant una carta a Asepeyo, Via Augusta núm. 36, 08006 Barcelona, i/o en persona en un dels nostres centres assistencials.

Tens dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), l’autoritat competent en matèria de protecció de dades, a través de la seva seu electrònica o per mitjà d’un escrit adreçat a la seu d’aquest organisme.