Zer dira prestazio osagarriak?

 • Perfil

 • Hablamos de

Prestazio osagarriak Asepeyo Prestazio Berezien Batzordeak onartzen dituen laguntza ekonomikoak dira. Lan-istripu baten edo lanbide-gaixotasun baten ondorioz langileen edo eskubidedunen premia bereziko egoerak edo egoerak estaltzea du helburu.

Prestazio horiek independenteak dira Gizarte Segurantzaren sisteman sartuta daudenekiko, eta mutuaren gizarte-laguntzaren erreserben kontura finantzatzen dira.

Nork eska ditzake?

 • Lan-istripuren bat edo lanbide-gaixotasunen bat izan duten langileak.
 • Beharrezko baldintzak betetzen dituzten bigarren mailara arteko langilearen eskubidedunak.

Zer laguntza eska ditzakezu?

Prestazio gehiagorekin, zure errehabilitazioa eta errekuperazioa zabaltzea:

 • Zentro soziosanitario edo egoitza batean sartzea
 • Langile bat ospitale batean sartzearekin lotutako gastuak
 • Gizarte Segurantzan sartzen ez diren protesiak eta laguntza teknikoak
 • Segurantzan sartzen ez diren tratamendu medikoak edo terapiak

Lanbide-orientazioa eta lanpostuaren egokitzapena:

 • Lanbide-prestakuntzarako eta laneratzeko ikastaroak
 • Langile autonomoak bere jarduera garatzen duen lokala egokitzea

Eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak garatzeko funtsezko baliabideak egokitzeko laguntzak:

 • Ohiko etxebizitzan oztopoak kentzea
 • Ohiko etxebizitza egokitua erostea
 • Ibilgailua egokitzea
 • Eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak garatzeko etxez etxeko laguntza
 • Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrietarako sarbidea

Beste prestazio batzuk:

 • Heriotzagatiko laguntzaren osagarria
 • Baliaezintasun handia duten pertsonak zaintzeko prestakuntza
 • Ohiko etxebizitzaren edukitza edo gozamena mantentzea

Zeintzuk dira horiek eskatzeko baldintzak?

 • Laguntza osagarri desberdinak eman ahal izango dira, edo laguntza bera behin baino gehiagotan, premia-egoera berri bat gertatuz gero, betiere estalita geratu ez bada eta laguntzak jasota badaude.
 • Egindako gastuak justifikatzen dituzten fakturak eta/edo agiriak aurkeztu beharko dira.

Eskatu zure gizarte-laguntza

Baldintzak betetzen badituzu, prestazio osagarria eska dezakezu. Asepeyoko Prestazio Berezien Batzordeak eskabide bakoitza aztertu eta dagokion ebazpena ematen du.

Eskatu zure laguntza – Aurki eskuragarri dagoen formularioa –

Gogoratu laguntza sozial bat baino gehiago eska dezakezula.

 

Última actualización 24 April 2023

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo: