Zer dira prestazio osagarriak?

 • Perfil

 • Hablamos de

Prestazio osagarriak Asepeyo Prestazio Berezien Batzordeak onartzen dituen laguntza ekonomikoak dira. Lan-istripu baten edo lanbide-gaixotasun baten ondorioz langileen edo eskubidedunen premia bereziko egoerak edo egoerak estaltzea du helburu.

Prestazio horiek independenteak dira Gizarte Segurantzaren sisteman sartuta daudenekiko, eta mutuaren gizarte-laguntzaren erreserben kontura finantzatzen dira.

Nork eska ditzake?

 • Lan-istripuren bat edo lanbide-gaixotasunen bat izan duten langileak.
 • Beharrezko baldintzak betetzen dituzten bigarren mailara arteko langilearen eskubidedunak.

Zer laguntza eska ditzakezu?

Prestazio gehiagorekin, zure errehabilitazioa eta errekuperazioa zabaltzea:

 • Zentro soziosanitario edo egoitza batean sartzea
 • Langile bat ospitale batean sartzearekin lotutako gastuak
 • Gizarte Segurantzan sartzen ez diren protesiak eta laguntza teknikoak
 • Segurantzan sartzen ez diren tratamendu medikoak edo terapiak

Lanbide-orientazioa eta lanpostuaren egokitzapena:

 • Lanbide-prestakuntzarako eta laneratzeko ikastaroak
 • Langile autonomoak bere jarduera garatzen duen lokala egokitzea

Eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak garatzeko funtsezko baliabideak egokitzeko laguntzak:

 • Ohiko etxebizitzan oztopoak kentzea
 • Ohiko etxebizitza egokitua erostea
 • Ibilgailua egokitzea
 • Eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak garatzeko etxez etxeko laguntza
 • Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrietarako sarbidea

Beste prestazio batzuk:

 • Heriotzagatiko laguntzaren osagarria
 • Baliaezintasun handia duten pertsonak zaintzeko prestakuntza
 • Ohiko etxebizitzaren edukitza edo gozamena mantentzea

Zeintzuk dira horiek eskatzeko baldintzak?

 • Laguntza osagarri desberdinak eman ahal izango dira, edo laguntza bera behin baino gehiagotan, premia-egoera berri bat gertatuz gero, betiere estalita geratu ez bada eta laguntzak jasota badaude.
 • Egindako gastuak justifikatzen dituzten fakturak eta/edo agiriak aurkeztu beharko dira.

Eskatu zure gizarte-laguntza

Baldintzak betetzen badituzu, prestazio osagarria eska dezakezu. Asepeyoko Prestazio Berezien Batzordeak eskabide bakoitza aztertu eta dagokion ebazpena ematen du.

Eskatu zure laguntza – Aurki eskuragarri dagoen formularioa –

Gogoratu laguntza sozial bat baino gehiago eska dezakezula.

 

¿Necesitas más información?

Ponte en contacta con tu centro asistencial de referencia:
Última actualización 24 April 2023

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo:

Indice