Zer da lan-istripuak eta lanbide-gaixotasunak eragindako aldi baterako ezintasuna?

  • Perfil

  • Hablamos de

Aldi baterako ezintasunagatiko prestazio ekonomikoak gaixotasun edo istripu baten ondorioz lanerako aldi baterako ezinduta dagoen langile baten soldata falta estaltzen du.

Aldi baterako egoera horretan, lan-kontratua eten egiten da, beraz, langileak ez du ez lan egiteko ez soldatarik jasotzeko betebeharrik, eta enpresak kotizatzen jarraitu behar du.
Enpresak ordainketa eskuordetua erregimenean ordainduko du prestazioa, eta mutuak langile guztien kotizazio-kuotetatik kentzen duenean berreskuratuko du.

Badakizu zer den lan-istripua?

Lan-istripu  ulertzen da langile batek, besteren kontura egiten duen lanaren ondorioz, jasaten duen gorputz-lesio oro.

Zer da gaixotasun profesional bat?

Patologia medikoa, traumatikoa edo egindako lanaren ondorioz hartutako kaltea, besteren kontura edo norberaren kontura, Gaixotasun Profesionalen koadroan jasotako jardueren barruan.

Nor izan daiteke onuradun?

Langileak afiliatuak eta altaz daudenak Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean. Laneko istripu edo gaixotasunen kasuan, ez da aurretiko kotizazio-aldirik eskatzen.

Zure lasaitasuna ziurtatzen dugu. Zure errekuperazio-prozesuan behar dituzun zerbitzu sanitario eta farmazeutiko guztien gastuez arduratzen gara, baliabide propioekin edo itunpeko baimenduekin (ospitalizazioa, kirurgia edo errehabilitazioa). Enpresak eta langileak ez dute kostu gehigarririk ordaindu behar.

Zerbitzu medikoak erabaki dezake, halaber, zure tratamendurako beharrezkoak diren garraio eta ostatu gastuak ordaintzea lesioaren larritasunaren arabera.

Zein izango da prestazioaren zenbatekoa?

Istripua izan duen langileak, baja hartu eta hurrengo egunetik aurrera, bere eguneko kotizazio-oinarriaren % 75 jasoko du. Aldi baterako ezintasuneko egoeran dauden langile autonomoek kopuru bera jasoko dute.
Prestazio horren gehieneko iraupena 12 hilabetekoa da. Beste 6 hilabetera luzatuko da, une horretan langileari sendatzeagatik alta eman ahal izango zaiola uste bada. 18 hilabete igaro ondoren, ezinduaren egoera aztertuko da, gehienez ere 3 hilabeteko epean, ezgaitu iraunkor gisa kalifikatzeko.

Nola lagunduko dizugu?

Baja medikoan

Zure sendatze-prozesuan behar dituzun osasun- eta farmazia-zerbitzu guztien gastuez arduratzen gara, baliabide propioekin edo itunpeko baimenduekin (ospitalizazioa, kirurgia edo errehabilitazioa). Enpresak eta langileak ez dute kostu gehigarririk ordaindu behar.
Zerbitzu medikoak zure tratamendurako beharrezkoak diren garraio- eta ostatu-gastuak ordaintzea ere erabaki dezake, lesioaren larritasunaren arabera.

Informazio gehiago behar baduzu, kontsultatu ohiko galdera hauek:

Nola jokatu istripuren bat izanez gero
Izapidetu istripu-partea

Baja medikoaren ondoren (GSINak ebazpena eman ondoren)

Zure errekuperazio-prozesua amaitutakoan, lan-istripu baten edo lanbide-gaixotasun baten ondorioz arrasto iraunkorrak geratu badira, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak onartzen dituen kalte-ordainak eta pentsioak ordainduko ditugu.
Baliaezintasunik gabeko lesio iraunkorrak
Langileak ezintasun iraunkorra eragin gabe osotasuna gutxitzen duten lesioak baditu, ordainketa bakarra aitortzen zaio, indarrean dagoen legezko baremoan jasota dagoena.
Ezintasun iraunkor partziala
Langileak bere ohiko lanbiderako errendimendu normala % 33 (edo % 50 autonomoentzat) baino gehiago murrizten duten ondorioak baditu, oinarri arautzailearen 24 hilerokoren baliokidea den kalte-ordaina aitortuko da ordainketa bakarrean.
Ezintasun iraunkor osoa
Langilea ohiko lanbidean aritzeko ezinduta geratzen bada, baina beste batean aritu badaiteke, biziarteko pentsioa aitortzen zaio, urteko oinarri arautzailearen % 55, edo % 75, lanik gabe dauden 55 urtetik gorakoen kasuan.
Ezintasun iraunkor absolutu
Ordaindutako ezein okupaziotan lan egiteko aukerarik ez dagoenean, aitortutako pentsioa oinarri arautzailearen % 100ekoa da.
Baliaezintasun Handia
Langileak biziarteko pentsioa jasotzeko eskubidea du, dagokion graduaren arabera, eta osagarri bat gehituko zaio, langileak bere bizitzako funtsezko egintzetan artatzen duen pertsonari ordain diezaion. Igoeraren zenbatekoa, kasu honetan, istripua gertatu zen unean indarrean zegoen gutxieneko kotizazio-oinarriaren % 45aren eta langilearen laneko gertakizunengatiko azken kotizazio-oinarriaren % 30aren batura da.

Última actualización 24 April 2023

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo: