Heriotza eta biziraupena

  • Perfil

  • Hablamos de

Gizarte Segurantzako sistemak prestazio batzuk aitortzen ditu heriotzak familia-unitatean desoreka ekonomikoa eragiten duen kasuetarako.
Heriotzagatiko eta biziraupenagatiko prestazio ekonomikoen eskubidea eta ordainketa aitortzea Asepeyori dagokio, betiere lan-istripuaren kontingentziagatik gertatzen bada (1967ko otsailaren 13ko Aginduaren 30. eta 31. artikuluak).

Prestazio hauetako batzuk aitortzen diren kasuak

a) Heriotzagatiko laguntza
Heriotzagatiko laguntza ordaintzen dugu, ehorzketa-gastuei aurre egiteko, gastu horiek jasan dituenari (desagertutako langileen kasuan izan ezik).
46,53 euroko kopuru finkoa da. Onuradunari behar bezala jakinarazi eta urtebetera (GSLTBren 54.1 artikulua), jasotzeko eskubidea iraungi egingo da.
Lan-istripuak edo lanbide-gaixotasunak eragindako heriotzaren kasuan, bizirik dirauen ezkontideak, 221. artikuluan araututako baldintzetan izatezko bikote batetik bizirik atera denak eta umezurtzek oroharreko prezioko kalte-ordaina jasotzeko eskubidea dute, oinarri arautzailearen arabera kalkulatuta (ahaidetasunaren arabera, hileko bat edo beste izango dira).
b) Biziarteko alarguntza-pentsioa
Pentsioaren zenbatekoa oinarri arautzailearen (orokorra) % 52 da, pentsioa pentsiodunaren diru-sarreren iturri bakarra edo nagusia denean izan ezik.
c) Aldi baterako alarguntza-prestazioa
Bi urteko aldi baterako alarguntza-pentsioa jasotzeko eskubidea dago.
Bizirik dirauen ezkontideak edo izatezko bikotekideak alarguntza-pentsioa eskuratu ezin duenean ematen da prestazio hori, ezin duelako egiaztatu:

  • Kausatzailearekin ezkontzeak urtebeteko iraupena izan du.
  • Elkarrekin seme-alabarik ez izatea.
  • Izatezko bikote gisa inskribatu izana kausatzailea hil baino bi urte lehenago izan da gutxienez, baina artikulu honetako 219 GSLO.

d) Umezurtz-pentsioa
Aitortutako pentsioa % 20koa da.
e) Biziarteko pentsioa edo, hala badagokio, senideen aldeko aldi baterako sorospena.
Senideen aldeko biziarteko pentsioa horietako bakoitzarentzat ezartzen diren baldintzak betetzen dituzten gainerako senide edo parekideentzat izango da, aldez aurretik kausatzailearekiko mendekotasun ekonomikoa frogatu ondoren. Pentsioa edo subsidioa jasotzeko eskubidea dute, hurrenez hurren finkatzen den zenbatekoan.
Aldi baterako sorospenean, baldintza batzuk betetzen dituzten 25 urtetik gorako seme-alabak edo 22 urtetik gorako anai-arrebak dira onuradunak. Aldi baterako sorospenaren zenbatekoa oinarri arautzailearen % 20 izango da, gehienez ere 12 hilabetez.

Última actualización 24 April 2023

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo: