¿En qué podemos ayudarte?

Soc vídua i tinc dos fills menors d’edat. A quines prestacions tinc dret?

En el teu cas, tindràs dret a aquestes prestacions:

a) Pensió de viduïtat pel 52% de la base reguladora (salari) del teu marit. En els casos d’ingressos mínims acreditats i càrregues familiars, pot ser del 70%.

b) Pensió d’orfandat del 20%, per cada un dels fills, calculada de la mateixa que la pensió de viduïtat. Es percebrà, en principi, fins que els fills facin 18 anys, però es pot prorrogar fins als 21 o 23 anys de forma excepcional i d’acord amb les exigències legals. La suma de les pensions no podrà superar el 100% de la base reguladora, tret d’excepcions puntuals.

c) Una indemnització a preu alçat de 6 mensualitats i una altra mensualitat per cada un dels fills.

d) L’abonament dels 30 euros oficials com a auxili per defunció, complementat amb 1.000 euros per la concessió d’ajuda social a través de la Comissió de prestacions especials.