¿En qué podemos ayudarte?

La base reguladora d’un autònom en incapacitat temporal s’actualitza?

La base reguladora dels treballadors autònoms és la del mes anterior a la baixa (contingència comuna) o a l’accident (accident laboral).

No s’actualitza durant el procés d’Incapacitat Temporal (IT), excepte en els casos en què la base reguladora derivi de cotització per las bases màximes o mínimes. Si aquestes bases de cotització varien a causa de la normativa oficial, caldrà adequar la base reguladora a la nova situació.