Qui em dirà si tinc dret a l’atur?

  • Perfil

  • Hablamos de

L’òrgan gestor de la prestació per cessament d’activitat és la mútua amb la qual tinguis concertada la cobertura de cessament d’activitat.

La mútua gestiona les funcions i els serveis derivats de la prestació per cessament: procedeix al reconeixement, la suspensió, l’extinció i la represa de les prestacions, i també al seu pagament.

Tot això sense perjudici de les atribucions reconegudes als òrgans competents de l’Administració en matèria de sancions per infraccions en l’ordre social.

L’òrgan gestor serà l’Institut Social de la Marina si el cessament d’activitat està cobert amb aquest, i el Servei Públic d’Ocupació Estatal si el cessament d’activitat està concertat amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Última actualización 25 June 2019

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo: