¿En qué podemos ayudarte?

Quin procediment administratiu he de seguir per obtenir la bonificació d’incentius de prevenció?

La normativa estableix els diferents passos que cal seguir, des de la sol·licitud de l’empresa fins a l’abonament de l’incentiu Bonus o la seva denegació.

El procés s’inicia quan l’empresa formalitza la sol·licitud i hi adjunta la documentació sol·licitada. Aleshores, la mútua examina totes les sol·licituds presentades i verifica la concurrència dels requisits que donen dret a la percepció de l’incentiu. Elabora un informe proposta adreçat a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social (DGOSS), que finalment atorgarà l’incentiu Bonus o no.

Si hi ha discrepàncies de criteri entre la DGOSS i l’empresa, aquesta última pot presentar al·legacions en tràmit d’audiència o posteriorment, per mitjà de recurs d’alçada, fins que s’esgotin les reclamacions a la via administrativa.

Si, un cop esgotada la via administrativa, l’empresa continua sense acceptar les resolucions que hagi pres la DGOSS, pot acudir a la via del contenciós administratiu.

En aquesta infografia trobaràs detallats els tràmits i passos que cal seguir per arribar a l’abonament o a la denegació de l’incentiu. També pots consultar l’apartat web ‘Presentació de sol·licituds’.