¿En qué podemos ayudarte?

Què és el període d’observació en el Bonus?

L’article 5 del Reial decret 231/2017 defineix el període d’observació com el nombre d’exercicis naturals consecutius i immediatament anteriors al de la sol·licitud Bonus que no hagin format part d’una sol·licitud anterior, amb un màxim de quatre exercicis.

Si vols més informació perquè la teva empresa pugui sol·licitar el Bonus, consulta l’apartat Període d’observació del nostre web.