Què és el model TA.6?

  • Perfil

  • Hablamos de

Del conjunt de tràmits necessaris per crear una empresa, un és la inscripció de l’empresari a la Seguretat Social i l’obertura del seu primer o principal compte de cotització.

Aquesta gestió l’has de fer emplenant un formulari, model TA.6, que has de presentar presencialment a la delegació de la Tresoreria General de la Seguretat Social més a prop del domicili de l’activitat concreta, o telemàticament a través de la Seu Electrònica (amb certificat digital).

A dins de la inscripció, hi has de fer constar l’entitat gestora o col·laboradora que optes per cobrir els riscos d’accident de treball (AT) i malaltia professional (MP).

Última actualización 25 June 2019

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo: