¿En qué podemos ayudarte?

Què és el model TA.6?

Del conjunt de tràmits necessaris per crear una empresa, un és la inscripció de l’empresari a la Seguretat Social i l’obertura del seu primer o principal compte de cotització.

Aquesta gestió l’has de fer emplenant un formulari, model TA.6, que has de presentar presencialment a la delegació de la Tresoreria General de la Seguretat Social més a prop del domicili de l’activitat concreta, o telemàticament a través de la Seu Electrònica (amb certificat digital).

A dins de la inscripció, hi has de fer constar l’entitat gestora o col·laboradora que optes per cobrir els riscos d’accident de treball (AT) i malaltia professional (MP).