¿En qué podemos ayudarte?

Què és la cobertura per contingències laborals?

Què cobreix aquesta cobertura?

L’assistència sanitària i quirúrgica necessària per restablir la situació física que s’hagi pogut perdre a causa de l’accident laboral o de la malaltia professional.

Com puc accedir a la prestació?

Has de lliurar el volant d’assistència en què s’indiquin les dades del treballador accidentat degudament omplert per l’empresa.

On he d’anar?

Als centres assistencials d’Asepeyo.

A qui està adreçada?

A tots els treballadors per compte d’altri o propi amb cobertura d’accident laboral que hagin patit un accident laboral i/o hagin contret una malaltia professional. L’accident o la malaltia han d’estar causats per l’acció d’elements o substàncies o en les activitats que especifiqui la llei.

Per què?

La contractació d’una cobertura que protegeixi els treballadors en cas d’accident laboral o malaltia professional és una obligació legal de l’empresa.

Quan?

Per accident de treball (AT) o malaltia professional (MP).