¿En qué podemos ayudarte?

Quin import tindrà l’incentiu que finalment percebrà la meva empresa?

Si la teva empresa compleix els requisits establerts, l’incentiu Bonus serà el 5% de l’import de les quotes per contingències professionals.

Si l’empresa fa inversions en determinades accions preventives complementàries, l’incentiu es pot incrementar addicionalment un 5% i assolir com a màxim un 10% de l’import de les quotes per contingències professionals. El límit de la inversió serà aquest 5% addicional. Posem-ne un exemple concret: si l’empresa cotitza 10.000 euros, i compleix els requisits Bonus, obtindrà un incentiu del 5% de les quotes, és a dir, 500 euros. Si, a més, ha invertit en determinades accions preventives complementàries, pot arribar a rebre fins a un 10% de les quotes, que són 1.000 euros, sempre que les inversions en aquestes accions siguin iguals o superiors a 500 euros.

A l’hora de justificar les inversions declarades no s’ha d’incloure l’IVA de la inversió, ja que es tracta d’un import que l’empresa pot compensar en la seva declaració fiscal corresponent. L’empresa haurà d’aportar còpia de les factures que justifiquin les inversions realitzades en les accions preventives complementàries durant el període d’observació, així com qualsevol altra documentació que acrediti la inversió.

La Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social podrà reduir aquest import si comprova que el total que s’ha d’abonar a les empreses excedeix el percentatge del saldo del Fons de Contingències Professionals per a aquesta matèria.

Pots trobar més informació a l’apartat web ‘Sistema d’incentius per a la prevención Bonus’