¿En qué podemos ayudarte?

El meu contracte ha finalitzat mentre estic de baixa. Què faig?

Si el teu contracte finalitza o s’extingeix mentre dura el període d’incapacitat temporal, has de sol·licitar la prestació econòmica de pagament directe, independentment del temps transcorregut des de la baixa mèdica.

– Si la baixa mèdica és per contingències comunes tens dret a una prestació equivalent al subsidi d’atur (coneguda com a IT) calculada a partir de les quantitats cotitzades en els últims 180 dies anteriors a la baixa d’empresa.

L’import és del 70% durant els primers 180 dies i del 50% la resta del temps, fins al moment en què et donin l’alta mèdica o fins que s’extingeixi el dret a la prestació. En qualsevol cas, el temps que has estat en situació d’incapacitat temporal es descompta del període de percepció de la prestació d’atur.

-Si la baixa mèdica és per contingències professionals, el benefici que rebran és el 75% de la base reguladora diària del mes abans de la caiguda (que no és equivalent a la del subsidi d’atur i no es consumeix atur).

Documentación relacionada: