¿En qué podemos ayudarte?

On i quan puc presentar la meva sol·licitud Bonus?

Els reials decrets-llei 28/2018 i 18/2019 han suspès el sistema d’incentius bonus per a les cotitzacions aportades a la Seguretat Social el 2019 i 2020 (períodes d’observació 2019 i 2020), per la qual cosa no serà possible presentar, per part de les empreses mutualistes, sol·licituds d’incentiu ni el 2020 ni el 2021.

Per facilitar el procés de presentació de la sol·licitud i agilitar la tramitació de l’incentiu Bonus, posem a la teva disposició el formulari de sol·licitud on line.

També hi pots accedir a través d’ Asepeyo Oficina Virtual (AOV) des d’on pots obtenir les dades de cotització i sinistralitat de la teva empresa durant el període d’observació.

Quan ho puc fer?

Des del 15 d’abril fins al 31 de maig de cada any, les empreses que vulguin optar a l’incentiu han de presentar la seva sol·licitud a la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o a l’entitat gestora que assumeixi la protecció de les seves contingències professionals.

Les sol·licituds que es formalitzin a través del formulari online de l’apartat del web s’han d’imprimir en paper i han d’estar signades pel representant legal de l’empresa. A més, s’ha de lliurar una còpia d’aquesta sol·licitud en alguna delegació de la mútua.

Si optes per presentar la sol·licitud telemàticament ho has de fer a través d’Asepeyo Oficina Virtual (AOV), utilitzant el codi d’usuari i la contrasenya corresponents i accedint a les opcions sol·licitud/tramitació Bonus que van apareixent a la pantalla. La signatura del representant de l’empresa serà electrònica.

Si vols més informació sobre aquest tema, consulta l’apartat ‘Sistema d’incentius per a la prevenció Bonus’ del nostre web o mira aquest vídeo:

 

 

També pots obtenir més informació posant-te en contacte amb el teu consultor de Prevenció de la Mútua o amb el Servei d’Atenció a l’Usuari, al telèfon 900 151 002.