¿En qué podemos ayudarte?

D’on surten els diners per pagar el Bonus en prevenció?

El sistema d’incentius Bonus es finança amb càrrec al Fons de Contingències Professionals, constituït amb el 80% del sobrant d’excedents de la gestió de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

El volum màxim de recursos del Fons de Contingències Professionals a disposició de les mútues per a aquesta finalitat és el 3% del saldo d’aquest fons existent el 31 de desembre de l’exercici anterior.

Pots trobar més informació sobre el sistema d’incentius Bonus al nostre web.