¿En qué podemos ayudarte?

Els autònoms han de cotitzar estant de baixa mèdica?

Sí.

L’obligació de cotitzar es manté durant la situació d’incapacitat temporal, fins i tot durant les situacions de risc durant l’embaràs i lactància natural.

Els treballadors autònoms no són una excepció a aquesta normativa. Per tant, per tenir dret a la prestació econòmica per incapacitat temporal, cal estar al dia en el pagament de les quotes a la Seguretat Social i seguir cotitzant durant aquestes situacions.

Fins que el treballador/a no es posi al corrent dels pagaments pendents, la Mútua es veu obligada a suspendre el dret a percebre la prestació econòmica d’incapacitat temporal.