¿En qué podemos ayudarte?

Els autònoms en situació de suspensió de contracte han de cotitzar pel subsidi de risc durant l’embaràs?

Sí. Es manté l’obligació de cotitzar, que es pot veure beneficiada per una bonificació del 100% sense que calgui substituir la treballadora.

Això queda reflectit a la Llei 6/2017 , de 24 d’octubre, de reformes urgents del treball autònom.