¿En qué podemos ayudarte?

Fins quan em pagareu la prestació d’atur?

La durada de la prestació per cessament d’activitat està regulada per llei i aquesta determina que es regeix pels períodes cotitzats en els 48 mesos anteriors a la situació d’atur. Com a mínim 12 d’aquests mesos han de ser consecutius i anteriors a aquesta situació.

S’estableix una taula que relaciona el nombre de mesos del període cotitzat amb el seu corresponent nombre de mesos amb dret de cobrament de la prestació.

Període de cotitzacióDurada
de 12 a 17 mesos4
de 18 a 23 mesos6
de 24 a 29 mesos8
de 34 a 35 mesos10
de 36 a 42 mesos12
43 a 47 mesos16
Amb 48 mesos24