¿En qué podemos ayudarte?

Com a autònom, quina documentació he de presentar per tramitar la meva prestació per incapacitat temporal?

La documentació necessària per tramitar la prestació per incapacitat temporal és la següent:

  • Model de sol·licitud de pagament directe per a la prestació d’incapacitat temporal dels treballadors per compte propi.
  • Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI o NIE).
  • Si es tracta d’una baixa per contingències comunes, has de presentar una fotocòpia del comunicat mèdic de baixa, l’últim comunicat de confirmació i, si s’escau, l’alta mèdica.
  • Model 145 IRPF Retencions sobre rendiments del treball, omplert i signat per la persona interessada (art. 82 del reglament de l’IRPF).
  • Fotocòpia de l’últim butlletí de cotització.
  • Model de declaració d’activitat.
  • En cas d’acreditar deute, has d’entregar el certificat de situació d’abonament de quotes i la sol·licitud o la còpia de l’acord del seu ajornament. Aquesta documentació s’ha de sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

El termini de presentació d’aquesta documentació és de 15 dies hàbils des de la data de la baixa i s’ha de fer a qualsevol centre assistencial de la mútua.

Documentación relacionada: