Com a autònom, quina documentació he de presentar per tramitar la meva prestació per incapacitat temporal?

  • Perfil

  • Hablamos de

La documentació necessària per tramitar la prestació per incapacitat temporal és la següent:

  • Model de sol·licitud de pagament directe per a la prestació d’incapacitat temporal dels treballadors per compte propi.
  • Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI o NIE).
  • Si es tracta d’una baixa per contingències comunes, has de presentar una fotocòpia del comunicat mèdic de baixa, l’últim comunicat de confirmació i, si s’escau, l’alta mèdica.
  • Model 145 IRPF Retencions sobre rendiments del treball, omplert i signat per la persona interessada (art. 82 del reglament de l’IRPF).
  • Fotocòpia de l’últim butlletí de cotització.
  • Model de declaració d’activitat.
  • En cas d’acreditar deute, has d’entregar el certificat de situació d’abonament de quotes i la sol·licitud o la còpia de l’acord del seu ajornament. Aquesta documentació s’ha de sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

El termini de presentació d’aquesta documentació és de 15 dies hàbils des de la data de la baixa i s’ha de fer a qualsevol centre assistencial de la mútua.

Última actualización 25 June 2019

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo: