¿En qué podemos ayudarte?

Quines accions preventives complementàries permeten aconseguir un 5% addicional en el Bonus?

Tal com indica la reglamentació del Bonus, les accions preventives complementàries que donen dret a un 5% addicional de l’import de les quotes per contingències professionals depenen de la modalitat d’empresa de què es tracti:

Modalitat general:

  • Incorporació o ampliació de la plantilla de recursos preventius propis
  • Realització d’auditories externes voluntàries del sistema preventiu de l’empresa
  • Existència i aplicació de plans de mobilitat vial
  • Elecció d’equips de treball o equips de protecció individual per millorar les condicions de seguretat i salut

Modalitat petita empresa:

  • Assumpció de l’activitat preventiva per part de l’empresari o incorporació a la plantilla de recursos preventius propis
  • Elecció d’equips de treball o equips de protecció individual per millorar les condicions de seguretat i salut
  • Obtenció de formació real i efectiva en prevenció per part de l’empresari o del treballador designat