Soc autònom i necessito una farmaciola per a la feina

  • Perfil

  • Hablamos de

La normativa establerta per l’entrega d’equipaments mèdics detalls que poden ser processats per la “empreses respecte del treballadors d’assumir-la mútua protecció per les contingències professionals”.

Per tant, queda descartada la possibilitat de subministrar les farmacioles a altres col·lectius assegurats a les mútues, en els quals estan inclosos els treballadors autònoms, fins i tot quan hi tinguin concertades les contingències professionals.

Queden fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma els autònoms que tinguin contractats treballadors per compte d’altri.

Última actualización 26 June 2019

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo: