¿En qué podemos ayudarte?

Si cobro la prestació d’atur, això afectarà la meva jubilació?

Mentre perceps la prestació d’atur continues cotitzant a la Seguretat Social per contingències comunes (entre altres, la jubilació), ja que la mútua es fa càrrec de la quota corresponent a partir del mes en què es reconeix el dret a aquesta prestació.

El reconeixement de la pensió de jubilació és causa d’extinció de la prestació d’atur.