¿En qué podemos ayudarte?

Per què es descompta de l’import de la meva prestació una quantitat en concepte d’IRPF?

La retenció per a l’IRPF es produeix perquè les prestacions de cessament d’activitat es consideren com una renda subjecta a tributació, segons la legislació fiscal.

El tipus de retenció s’estableix segons l’import total que s’hagi de rebre en concepte de prestacions de cessament d’activitat, previst per a l’any natural en curs. L’import rebut surt en funció de les dades que has facilitat a l’òrgan gestor (mútua, Institut Social de la Marina o Servei Públic d’Ocupació Estatal) relatius a les teves circumstàncies personals i familiars, per tenir dret a deduccions segons la legislació fiscal vigent a cada moment.