¿En qué podemos ayudarte?

Quina és la cobertura assistencial que m’ofereix Asepeyo?

El nostre camp d’actuació se centra a assegurar la prestació sanitària en les patologies directament lligades a accidents de treball i malalties professionals que tenen els treballadors i les treballadores de les empreses associades a Asepeyo.

Per a més informació, consulta el nostre apartat sobre Salut laboral