¿En qué podemos ayudarte?

He sol·licitat una farmaciola. Quin material porta?

El contingut de la farmaciola està regulat per llei i ha de portar, com a mínim:

desinfectants i antisèptics autoritzats, coixinets de gases estèrils, cotó hidròfil, banda, cinta, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants d’un sol ús

 

Aquest material ha de ser revisat periòdicament, i reposat una vegada utilitzat o hagi caducat.

El contingut esmentat pot ser ampliat segons els riscos de cada empresa:

Els llocs de treball han de disposar de material per a primers auxilis en cas d’accident, que haurà de ser adequat pel que fa a la quantitat i a les característiques, al nombre de treballadors, als riscos que estiguin exposats i a les facilitats d’accés al centre d’assistència mèdica més proper. El material de primers auxilis ha d’adaptar-se a les atribucions professionals del personal habilitat per a la seva prestació.