¿En qué podemos ayudarte?

Mentre estic en atur, puc seguir cotitzant per contingències comunes?

Sí. La situació de cessament d’activitat comprèn l’abonament de la teva cotització de Seguretat Social per contingències comunes al règim corresponent.

Per això, des de la Mútua, com a òrgan gestor de la prestació, ens farem càrrec de la quota que correspon durant la percepció de les prestacions econòmiques per cessament d’activitat, a partir del mes següent al del fet causant del cessament.

Aquesta cotització a la Seguretat Social únicament s’efectua per les contingències comunes, jubilació, invalidesa permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, protecció a la família i assistència sanitària.