¿En qué podemos ayudarte?

Quines incompatibilitats hi ha amb la prestació d’atur?

La percepció de la prestació econòmica per cessament d’activitat en els treballadors autònoms és incompatible amb:

  • El treball per compte propi, encara que la seva realització no impliqui la inclusió obligatòria al Règim especial per compte propi o Autònoms o al Règim especial de treballadors del mar, així com el treball per compte d’altri.
  • L’obtenció de pensions o prestacions econòmiques de la Seguretat Social, tret que hagin estat compatibles amb el treball que va ocasionar la prestació d’atur, així com amb les mesures de foment del cessament regulades per normativa sectorial per a diferents col·lectius, o les que es puguin regular en un futur amb caràcter estatal.
  • La percepció d’ajudes per a la paralització de la flota en el cas dels treballadors per compte propi inclosos al Règim especial de treballadors del mar.