¿En qué podemos ayudarte?

Què és un accident laboral en el cas d’un treballador autònom?

Un accident laboral en un treballador autònom és el que s’esdevé com a conseqüència directa i immediata de la feina que duu a terme per compte propi i que determina la seva inclusió en el camp del règim especial.

Així mateix, serà accident laboral aquell que pateixi mentre es desplaça fins al lloc en què presta la seva activitat econòmica o professional i també mentre en torna.

S’entén com a lloc de la prestació l’establiment en què el treballador autònom exerceix habitualment la seva activitat, sempre que no coincideixi amb el seu domicili i que es correspongui amb el local, la nau o l’oficina declarat com el de l’activitat econòmica a efectes fiscals.

L’accident ocorregut en un desplaçament durant la jornada laboral de l’autònom es considera accident laboral sempre que es pugui provar la connexió d’aquest desplaçament amb l’activitat que ha motivat la seva inclusió en aquest règim especial.