Estructura organizativa

Òrgans

Junta General: és l’òrgan superior de govern de l’entitat, estant integrat per totes les empreses associades.

Consell d’administració: És l’òrgan al que correspon el govern directe de la mútua. Es compon de representants dels mutualistes i els seus components no perceben cap tipus de retribució.

DirectorGerent: exerceix la direcció executiva de la mútua i desenvolupa els seus objectius generals i la direcció ordinària de l’entitat. És designat pel Consell d’administració i el seu nomenament està condicionada a la confirmació del Ministeri de treball, Migracions i seguretat social.

Òrgans de Participació

Comissió de control i seguiment: És el cos de participació dels agents socials, que correspon conèixer i informar de la gestió de les mesures mútues i proposar per al millor desenvolupament de les mateixes. Està format per representants designats per les organitzacions sindicals i empresarials més destacades.

Comissió de prestacions especials: Presta ajudes econòmiques destinades a pal·liar les necessitats d’accidents de treball o malalties professionals. Està format per societats mutualistes, designades pel Consell d’administració, i els treballadors protegits i representants sindicals, designats per les organitzacions més representatives, en la mateixa proporció.

Organització general

Està constituïda pel conseller delegat i les 5 subdireccions generals.