Gardentasun-politika

Erakundearen egitura

Gobernu-, partaidetza- eta kontsulta-organoek, zuzendaritza nagusiak, zuzendariordetza nagusiek, zuzendaritza funtzionalek eta lurralde-antolakundeak osatzen dute. Kontsultatu Asepeyoren erakunde-egitura hemen.

Kudeaketa-arauak

Gizarte-segurantzaren araudia

Kontratazio-araudia

Aurrekontu-araudia

Gardentasun-araudia

Barne-araudia

Hornitzaileen araudia

Hornitzaileen araudiarekin lotutako edozein konturi buruz hitz egiteko edo aipatutako dokumentuetan adierazitakoaren aurkako jokabideren bat jakinarazteko, comitecumplimiento@asepeyo.com helbidera idatz dezakezu kontsulta egiteko.

Zuzendari kudeatzailearen profil profesionala eta ibilbidea

Vicente Aparicio Mulet 1952/12/14an jaioa. Jaioterria: Anna (Valentzia)

Hezkuntza eta lan-esperientzia

1968Ko urriaren 14an hasi zen Asepeyon lanean. Zuzendaritzako lizentzia jaso zuen Bartzelonako Unibertsitatean, 1980an. Abokatu gisa hasi zen lanean Asepeyon. 1988. Asepeyoko Aholkularitza Juridikoko zuzendaria. 1996. Asepeyoko Zuzendaritza Juridiko eta Ezbeharren zuzendari teknikoa. 2002. Asepeyoko zuzendariorde nagusia. 2015eko ekainetik, Asepeyoko zuzendari kudeatzailea da. Enpresen goi-zuzendaritzako programan (PADE) hartu du parte Bartzelonako IESEn, 2000ko promozioan, eta Bartzelonako Les Heures Unibertsitatearen Gizarte Segurantzako masterreko irakaslea izan da.

Goi-karguen ordainsariak

Gobernu- eta partaidetza-organoak

Mutualitatearen gobernu- eta partaidetza-organoetako kideek eta haien ordezkariek ez dute jasotzen inolako ordainsaririk. Halere, bileretara bertaratzeagatiko ordainak jaso ditzakete (TIN/246/2010 Agindua, Zuzendaritza Batzordearen eta Prestazio Berezien Komisioaren bilerei buruzkoa, eta 1995eko abuztuaren 2ko Agindua, Lan eta Gizarte Segurantzaren Ministerioarena, Kontrol eta Jarraipen Komisioaren bilerei buruzkoa). 2019. urtean, honako zenbateko hauek dira aplikagarriak:

  • Zuzendaritza Batzordea: 856,53 €
  • Prestazio Berezien Batzordea: 712,05 €.
  • Kontrol eta Jarraipen Komisioa: 533,31 €.

Zuzendari kudeatzailea eta zuzendariorde nagusiak

Zuzendari kudeatzailearen eta zuzendariorde nagusien ordainsarien zenbatekoa Gizarte Segurantzari buruzko Lege Orokorraren testu bateratuko 88.4 artikuluan xedatzen da, zeinak kontuan hartzen baititu martxoaren 5eko 451/2010 Errege Dekretuan finkatutako gehieneko mugak eta 2015eko urtarrilaren 2an argitaratutako Aginduan onetsitako sailkapena. 2018an, ordainsarien kontzeptuak honako hauek dira:

Zuzendari nagusia

  • Oinarrizko ordainsaria: 111.328,84 €.
  • Lanpostuaren osagarria: 66.797,19 €.
  • Ordainsari aldakorra: 44.531,53 €.

Zuzendariorde nagusiak

  • Oinarrizko ordainsaria: 84.512,04 eurotik 84.900,86 eurora.
  • Lanpostuaren osagarria: 50.737,19 eurotik 50.939,71 eurora.
  • Osagarri aldakorra: 33.825,03 eurotik 33.954,51 eurora.

Kontratuak

Estatuko sektore publikoko kontratazio-organoen kontratugile-profilek Sektore Publikoko Kontratazio Plataformaren barruan egon behar dute, eta haren bidez kudeatu eta jakinarazten dira (Sektore Publikoko kontratuei buruzko Legearen testu bateratua onesten duen Errege Dekretuaren 334. artikuluaren arabera).

Gai honi buruzko informazio gehiago lortzeko, sartu “Kontugile-profila – Lizitazioak” atalean.

2018ko kontratazioen datuak

Jarraian, sektore publikoko kontratuen inguruko legediak aurreikusitako prozeduren bidez esleitutako kontratuak xehatzen dira.

Kontratu kopurua Guztizkoaren %a Esleitutako zenbatekoa (€) Guztizkoaren %a
Irekiak+Publizitatea+Txikiak publizitatearekin 226 % 13,26 25.529.483,58 % 62,97
Kontratu txikia + Aurrekontua 1.455 % 85,34 14.182.149,39 % 34,98
Esleipen zuzena + PNSP 13 % 0,76 724.859,29 % 1,79
SKKLtik kanpo 11 % 0,65 103.907,04 % 0,26
Guztira 1.705 % 100 40.540.399,30 % 100,00

Kontratugile-profila – Lizitazioak

Sektore Publikoko kontratuen Legeari buruzko testu bateratua (SPKLTB) onesten duen Errege Dekretuaren 334. artikuluaren arabera, estatuko sektore publikoko kontratazio-organoen kontratugile-profilek Sektore Publikoko Kontratazio Plataformaren barruan egon behar dute, eta haren bidez bakarrik kudeatu eta jakinaraziko dira. Organo horien egoitza elektronikoan, Sektore Publikoko Kontratazio Plataformako kontratugile-profilaren esteka agertuko da.

Horregatik, Asepeyoren kontratugile-profila Sektore Publikoko Kontratazio Plataforman azaltzen da. Mutualitateak kontratuak esleitzeko dituen prozedurekin lotutako informazioa aipatu plataformaren bidez jakinaraziko dira, SPKLTBren arabera.

Kontratugile-profilerako sarbidea – Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusia.

Kontratugile-profilerako sarbidea – Baliabideen Zuzendariordetza Nagusia..

Kontratugile-profilerako sarbidea – Ekonomiako Zuzendariordetza Nagusia.

Kontratugile-profilerako sarbidea – Lurraldeen Zuzendariordetza Nagusia.

Bestelako informazioa

Aurreko urtaldietako txostenak kontsultatu nahi badituzu, joan hona:

Informazio gehiago lortzeko: