Assegurem la teua tranquil·litat

Garantim l’assistència sanitària dels treballadors, la prestació econòmica i el seguiment del seu procés mèdic fins a la reincorporació laboral.

Ajudem a agilitzar els tràmits de les prestacions d’accident de treball, malaltia professional, malaltia comuna i altres prestacions:

Els beneficiaris d’aquestes prestacions són els treballadors d’empreses mutualistes i els autònoms.  

La gestió no suposa cap cost addicional per a l’empresa i es realitza amb els nostres serveis mèdics, per a garantir la millora del treballador, el seguiment del procés mèdic i la reincorporació laboral.

Prestacions complementàries

Són ajudes econòmiques que reconeix la Comissió de Prestacions Especials d’Asepeyo La seua finalitat és cobrir situacions o estats d’especial necessitat dels treballadors, o els seus drethavents, a conseqüència d’un accident de treball o una malaltia professional.

Aquestes prestacions són independents a les incloses en el sistema de la Seguretat Social i es financen amb les reserves d’assistència social de la Mútua.

Tipus de prestacions

Quines prestacions econòmiques cobrim?

Accident de treball i malaltia professional

Si pateixes un accident de treball o una malaltia professional que t’impedeix continuar treballant, cobrirem la falta de salari amb la prestació econòmica per incapacitat temporal.

Incapacitat temporal per contingències comunes

Si tens coberta la incapacitat temporal per contingències comunes, en cas de malaltia comuna ens encarreguem de la gestió de la teua baixa per malaltia i del seguiment mèdic des del primer dia.

Mort i supervivència

Compensem les situacions de necessitat de familiars al seu càrrec davant la mort i supervivència d’un treballador.

Baixa per risc durant l'embaràs i lactància natural

Protegim les treballadores durant l’embaràs i la lactància, i ens encarreguem del pagament del subsidi quan el lloc de treball puga afectar la seua salut.

Cessament d'activitat d'autònoms

El conegut com a atur per a autònoms protegeix els treballadors que han cessat totalment en la seua activitat, amb caràcter definitiu o temporal segons el motiu al·legat. 

Cura de menors amb càncer o malaltia greu

Aquesta prestació està destinada als treballadors i autònoms a càrrec d’un menor afectat de càncer o per alguna malaltia greu, recollides en el reglament. Sempre que necessiten reduir la seua jornada de treball mínimament un 50%.

Asepeyo Oficina Virtual

Els teus tràmits més àgils

Realitza totes les teues gestions directament des de la nostra plataforma.

Contacte

Telefona'ns

persones usuàries

910 504 390

De dilluns a divendres, de 8 a 20 hores

Urgències 24 hores

900 151 000

Assitència a l’estranger

 +34 937 057 540
Estem prop de tu en asepeyo@asepeyo.es, sol·licitant cita prèvia al teu centre de referència.

Mi Asepeyo

Els teus tràmits més fàcils amb l'app.

Xarxa assistencial

Troba el teu centre Asepeyo més pròxim.

Preguntes freqüents

Com podem ajudar-te?