Garantimos a túa tranquilidade

Garantimos a asistencia sanitaria dos traballadores, a prestación económica e o seguimento do seu proceso médico até a súa reincorporación laboral.

Axudamos a axilizar os trámites das prestacións por accidente de traballo, enfermidade profesional, enfermidade común e outras prestacións:

Os beneficiarios destas prestacións son os traballadores de empresas mutualistas e os autónomos.  

A xestión non supón ningún custo adicional para a empresa e lévase a cabo cos nosos servizos médicos para garantir a melloría do traballador, o seguimento do proceso médico e a reincorporación laboral.

Prestacións complementarias

Son axudas económicas que recoñece a Comisión de Prestacións Especiais de Asepeyo. A súa finalidade é cubrir situacións ou estados de especial necesidade dos traballadores, ou das persoas que reciben o dereito, como consecuencia dun accidente de traballo ou unha enfermidade profesional.

Estas prestacións son independentes das que se inclúen no sistema da Seguridade Social e fináncianse coas reservas de asistencia social da mutua.

Tipos de prestacións

Que prestacións económicas cubrimos?

Accidente de traballo e enfermidade profesional

Se sofres un accidente de traballo ou unha enfermidade profesional que che impida seguir traballando, cubriremos a falta de salario coa prestación económica por incapacidade temporal.

Incapacidade temporal por continxencias comúns

Se tes cuberta a incapacidade temporal por continxencias comúns, en caso de enfermidade común encargámonos da xestión da túa baixa por enfermidade e do seguimento médico desde o primeiro día.

Morte e supervivencia

Compensamos as situacións de necesidade de familiares ao seu cargo ante a morte e supervivencia dun traballador.

Baixa por risco durante o embarazo e a lactación natural

Protexemos as traballadoras durante o embarazo e a lactación e encargámonos do pagamento do subsidio cando o posto de traballo lles poida afectar á saúde.

Cesamento da actividade de autónomos

O chamado paro para autónomos protexe os traballadores que cesaron totalmente a súa actividade, ben con carácter definitivo ben temporal segundo o motivo que alegasen. 

Coidado de menores con cancro ou enfermidades graves

Esta prestación está destinada aos traballadores e autónomos a cargo dun menor afectado polo cancro ou por algunha das enfermidades graves, recollidas no regulamento. Outorgaráselles sempre que precisen reducir a súa xornada de traballo nun mínimo dun 50 %.

Asepeyo Oficina Virtual

Os teus trámites máis áxiles

Realiza todas as túas xestións directamente desde a nosa plataforma.

Contacto

Chámanos

Servizo de pacientes e
persoas usuarias

910 504 390

De luns a venres, das 8 ás 20 horas

Urxencias 24 horas

900 151 000

Asistencia no estranxeiro

 +34 937 057 540

Estamos preto de ti en asepeyo@asepeyo.es, solicitando cita previa 
no teu centro de referencia.

Mi Asepeyo

Os teus trámites máis fáciles coa aplicación.

Rede asistencial

Atopa o teu centro Asepeyo máis próximo.

Preguntas frecuentes

En que che podemos axudar?