Prestazioak

Gizarte Segurantzak mutuei ematen dien eginbehar nagusia da osasun-prestazioak (arreta medikoa) eta prestazio ekonomikoak (laneko bajaren ordainketa) kudeatzea laneko istripu eta gaixotasun profesionalen kasuetan.

Zer prestazio ekonomiko estaltzen ditu Asepeyok?

Prestazio ekonomikoak ordaintzen ditugu ondorengo kasuetan:

  • Laneko istripu eta gaixotasun profesionalak.
  • Kontingentzia arrunten ondoriozko aldi baterako ezintasunaren ondoriozkoak.
  • Edoskitzaro naturaleko eta haurdunaldiko arriskuak.
  • Minbizia edo bestelako gaixotasun larri bat duten adingabeen zaintza.
  • Langabezia (langile autonomoak soilik).

Laneko istripu eta gaixotasun profesionalak

Langileen prestazio ekonomikoen tramitazioa eta ordainketa kudeatzen dugu, indarrean dagoen legediaren arabera, eta mutuako enpresak beren langileei eskainitako gizarte-onurak hedatzen ditugu Gizarte-Laguntza Zerbitzuaren bidez. Laneko istripu eta gaixotasun profesionalen estalduraren barne, ondorengo prestazioen ordainketa onartzen dugu:

Baja medikoan zehar

Baja medikoa jaso eta ondorengo egunetik aurrera, Asepeyok oinarri arautzailearen %75aren ordainketa burutzen du. Baita ere medikazio gastuak eta tratamendua jasotzeko beharrezkoak diren lekualdatze eta ostatu-gastuak ere ordaintzen ditugu, beti ere zerbitzu medikoaren berrikuspenarekin, honek zehazten dituelarik prozesuaren une bakoitzean egokienak diren garraiobideak. Bajak 12 hilabete irauten baditu, Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalaren (GSIN) ebazpen espresa beharrezkoa da 6 hilabeteko luzapena eman eta baja-prozesuarekin jarraitzeko.

Baja medikoaren ondorengoko ezintasunak (GSINen aurretiko ebazpenarekin)

Elbarritasuna eragiten ez duten lesio iraunkorrak

Langileak ezintasun iraunkorra eragin gabe bere osotasunaren murrizpen bat eragiten duen lesio bat jasaten badu, ordainketa bakarra onartuko zaio, legeak ezarritako baremoaren arabera.

Ezintasun iraunkor partziala

Langileak bere ohiko lanbideko errendimendu arruntean %33ko murrizpena baino handiagoa eragiten duten ondorioak jasaten baditu (%50a langile autonomoen kasuan), ordainketa bakarreko indemnizazio bat onartuko da, hau oinarri arautzailearen 24 hilabeteren baliokidea izango da.

Guztizko ezintasun iraunkorra

Langileak bere lanbidea burutzeko gaitasuna galtzen badu, baino beste lanbide bat burutu badezake, urteko oinarri arautzailearen %55ko biziarteko pentsio bat onartuko zaio edo %75ekoa 55 urte baino gehiago dituzten langabetuen kasuan.

Ezintasun iraunkor absolutua

Ordaindutako edozein lanbidetan lan egiteko aukerarik ez dagoenean, onartutako pentsioa oinarri arautzailearen %100koa izango da.

Baliaezintasun handia

Langileak biziarteko pentsio bat jasotzeko eskubidea du, dagokion mailaren araberakoa, eta osagarri bat gehituko zaio kaltetutakoak bizitzarako beharrezkoak diren ekintzak burutzen laguntzen dion pertsonari ordaintzeko. Osagarriaren zenbatekoa kasu honetan, istripuaren uneko indarrean dagoen gutxieneko kotizazio oinarriaren %45a eta langilearen laneko kontingentzia profesionalaren azken oinarri arautzailearen %30aren arteko batuketa da.

Heriotza eta biziraupena

Langilearen heriotza

Asepeyok ordainketa bakarrean ordaintzen ditu ehorzketarako laguntza-dirua eta indemnizazio bat (ordainketa bakarra). Gainera, Prestazio Berezien Batzordeak prestazio hau osatzeko laguntza bat eskaintzen du. Informazio gehiagorako, ikus gizarte-ekintza atala

Alarguntza

Pentsioaren zenbatekoa oinarri arautzailearen %52koa da (pentsionistaren diru sarrera bakarra edo nagusia pentsioa denean izan ezik).

Zurztasuna

Onartutako pentsioa %20koa da. Baita ere langilearekin bizi ziren edo bere kargura zeuden senide zuzenen (guraso, anai-arreba, etab.) indemnizazioak aurreikusten dira. Hainbat pentsionista onuradun badaude, hemen adierazitako zenbatekoak gutxiagora aldatu daitezke.

Gaixotasun arrunta eta lanekoak ez diren istripuak

Besteren konturako langileak (Erregimen orokorra)

  • Gaixotasun arrunt edo lanekoak ez diren istripuen kasuan, 4. egunetik 20. egunera oinarri arautzailearen %60a ordaintzen da (baja medikoaren dataren aurreko hilabetearen kontingentzia arrunten kotizazio-oinarria). 4. eta 15. egunen artean prestazioa enpresak ordaindu behar du eta 16 egunetik aurrera Asepeyok.
  • 21. egunetik aurrera, oinarri arautzailearen %75.

Langile batek enpresan baja ematen badu baja medikoan dagoen bitartean, bajak irauten duen bitartean jasoko du dirua, baina kopuru hau langabezian kobratu behar duenari egokituko zaio eta langabezia agortzen hasiko da.

Beren konturako langile autonomoak eta nekazariak (Erregimen berezia)

  • Maja medikoaren 4. egunetik 20. egunera prestazioa oinarri arautzailearen %60ekoa da (hilabeteko kotizazioaren oinarria zati 30).
  • Baja medikoaren 21. egunetik aurrera, kopurua oinarri arautzailearen %75ekoa izango da.

Bestelako sorospenak

Haurdunaldiko arriskua

Haurdun dagoen emakume batek bere edo fetuaren osasunarentzako arriskutsua den lanpostu batean dagoenean eta ezin denean lanpostua egokitu edo langilearen lanpostua aldatu, Asepeyok langilea babesten du eta zuzenean onartzen du sorospenaren ordainketa, oinarri arautzailearen %100koa delarik).

Arriskua edoskitzaro naturalean

Lanpostuak emakumean edo bularreko umearen osasunean eragina eduki dezakeenean, edoskitzaroan eta umeak bederatzi hilabeteak bete arte, Asepeyok onartzen du sorospena (oinarri arautzailearen %100).

Minbizia edo bestelako gaixotasun larri bat duten adingabeen zaintza

Prestazio hau araudiak ezarritako gaixotasun larriak edo minbizia jasaten dituzten adingabeak zaindu behar dituzten langile eta autonomoei zuzenduta dago. Beti ere beren lanaldia gutxienez %50 murriztu behar dutenean

Langabezia (langile autonomoak soilik)

El cese de actividad de los trabajadores autónomos es un sistema específico de protección para autónomos que han cesado totalmente en su actividad, con carácter definitivo según el motivo alegado. * Las prestaciones/subsidios a percibir estarán sujetos a la cobertura contratada en Tesorería.

Bestelako laguntza ekonomikoak

Gizarte-laguntzak sustatzen ditugu zauritutako langile eta beren senideentzat. Laneko istripu edo gaixotasun profesional baten ondorioz behar egoeran aurkitzen den langile batek eska ditzakeen laguntza ekonomikoak dira. Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioak onartutako aurrekontuen bidez finantzatuta daude eta Mutuak sortutako gizarte-laguntza erreserbaren bidez ordaintzen dira. Visita nuestro apartado de ayudas sociales.

Nor izan daiteke prestazioen onuraduna?

Prestazio hauen onuradunak langileak eta autonomoak dira. Zure onura zehatzak ezagutu nahi dituzu?