• Tractament Electrònic de Sol·licituds (TESOL)Tractament Electrònic de Sol·licituds (TESOL)A través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social es pot accedir a TESOL, un servei que permet tramitar les sol·licituds de jubilació, viduïtat, orfandat, auxili per defunció, maternitat i paternitat. [+] Ampliar notícia

  • Prestació per cura de fills amb càncer o malaltia greuPrestació per cura de fills amb càncer o malaltia greuEl Consell de Ministres va aprovar el Reial decret 1148/2011 que regula el reconeixement, en tots els règims del sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per a la cura de menors afectats de càncer o altra malaltia greu. [+] Ampliar notícia

  • Memòria Comissió de Prestacions Especials 2015Memòria Comissió de Prestacions Especials 2015La Comissió de Prestacions Especials d'Asepeyo va atendre 5.472 sol·licituds d'ajuda, a les quals es van destinar 11.069.121,77 €, la qual cosa suposa un increment del 6,4 % respecte al que es va concedir l'any 2014, amb una mitjana de 2.022,87 € per persona accidentada. [+] Ampliar notícia

Altres pàgines Asepeyo