Assegurem la teva tranquil·litat

Garantim l’assistència sanitària dels treballadors, la prestació econòmica i el seguiment del procés mèdic fins a la seva reincorporació laboral.

Ajudem a agilitzar els tràmits de les prestacions d’accident laboral, malaltia professional, malaltia comuna i altres prestacions:

Els beneficiaris d’aquestes prestacions són els treballadors d’empreses mutualistes i els autònoms.  

La gestió no suposa cap cost addicional per a l’empresa i es realitza amb els nostres serveis mèdics, per tal de garantir la millora del treballador, el seguiment del procés mèdic i la reincorporació laboral.

Prestacions complementàries

Són ajuts econòmics que reconeix la Comissió de Prestacions Especials d’Asepeyo. La seva finalitat és cobrir situacions o estats d’especial necessitat dels treballadors, o els seus drethavents, com a conseqüència d’un accident laboral o d’una malaltia professional.

Aquestes prestacions són independents de les incloses en el sistema de la Seguretat Social i es financen amb les reserves d’assistència social de la mútua.

Tipus de prestacions

Quines prestacions econòmiques cobrim?​

Accident laboral i malaltia professional

Si pateixes un accident laboral o una malaltia professional que t’impedeix continuar treballant, cobrirem la manca de salari amb la prestació econòmica per incapacitat temporal.

Incapacitat temporal per contingències comunes

Si tens coberta la incapacitat temporal per contingències comunes, en cas de malaltia comuna ens encarreguem de la gestió de la baixa per malaltia i del seguiment mèdic des del primer dia.

Mort i supervivència

Compensem les situacions de necessitat de familiars al seu càrrec enfront de la mort i supervivència d’un treballador.

Baixa per risc durant l'embaràs i la lactància natural

Protegim les treballadores durant l’embaràs i la lactància, i ens encarreguem del pagament del subsidi quan el lloc de treball pugui afectar la seva salut.

Cessament d'activitat d'autònoms

L’anomenat atur per a autònoms protegeix els treballadors que han cessat totalment en la seva activitat, amb caràcter definitiu o temporal segons el motiu al·legat. 

Cura de menors amb càncer o malaltia greu

Aquesta prestació està destinada als treballadors i autònoms a càrrec d’un menor amb càncer o amb alguna malaltia greu de les recollides al reglament, sempre que necessitin reduir la seva jornada de treball com a mínim en un 50 %.

Asepeyo Oficina Virtual

Els teus tràmits, més àgils

Fes totes les gestions directament des de la nostra plataforma.

Contacte

Truca'ns

Servei de pacients i
persones usuàries

910 504 390

De dilluns a divendres, de 8 a 20 hores

Urgències 24 hores

900 151 000

Assistència a l’estranger

 +34 937 057 540

Estem a prop teu a asepeyo@asepeyo.es, demanant cita prèvia al
teu centre de referència.

Mi Asepeyo

Els teus tràmits, més fàcils amb l'aplicació.

Xarxa assistencial

Troba el teu centre Asepeyo més proper.

Preguntes freqüents

En què et podem ajudar?