Asepeyo

Saltar al contenido
  • Cambios en la regulación del sistema de incentivos de prevención Bonus ( RD 231/2017)Cambios en la regulación del sistema de incentivos de prevención Bonus ( RD 231/2017)Resumen de las novedades del RD 231/2017 que regula el sistema de incentivos para la prevención Bonus, que tiene por objeto conseguir una gestión del incentivo más ágil. [+] Ampliar notícia

  • Premios Asepeyo 2016V Premios Asepeyo a las mejores prácticas preventivasUn total de 12 empresas asociadas a la Mutua han sido distinguidas por sus proyectos en materia de prevención de riesgos laborales, en la V Edición de los Premios Asepeyo, presididos por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. [+] Ampliar notícia

  • Sello IQNET SR10 de Aenor para AsepeyoCertificación de responsabilidad social IQNET SR10 de AenorEl director gerente de Asepeyo, Vicente Aparicio Mulet, ha recibido la certificación del Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social que concede AENOR, como reconocimiento y evidencia de la conformidad del sistema de gestión de Asepeyo con el estándar IQNet SR10 durante un acto celebrado en las oficinas centrales de la Mutua en Barcelona. [+] Ampliar notícia

  • Inauguración de nuevas instalaciones en Molins de ReiInauguración de nuevas instalaciones en Molins de ReiEl alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, ha inaugurado las nuevas instalaciones de Asepeyo en la localidad. El acto ha contando con los parlamentos de Vicente Aparicio, director gerente de la Mutua y de Jordi Gelabert, director del centro, así como con la asistencia de asesores laborales y representantes de empresas mutualistas de la zona. [+] Ampliar notícia

  • Equipos Asepeyo Oxfam TrailwalkerNuestros equipos reciben el premio a la superación en la TrailwalkerLa organización de la carrera solidaria Trailwlaker ha concedido el premio "Superación" a Asepeyo como reconocimiento al esfuerzo de los participantes con diversidad funcional. Una año más, nuestra participación en esta actividad ha sido posible gracias al programa de ayudas sociales colectivas de la Comisión de Prestaciones Especiales de Asepeyo y a la implicación de empleados y pacientes. [+] Ampliar notícia

Subsidi per atenció a menors amb càncer o malaltia greu

Subsidi per atenció a menors amb càncer o malaltia greu

Compensa la pèrdua d'ingressos que pateixen les persones que han hagut de reduir la jornada laboral, amb la consegüent disminució de salaris, per la necessitat de cuidar de manera directa, contínua i permanent els fills o menors al seu càrrec durant el temps d'hospitalització i tractament continuat de la malaltia. Aquesta malaltia ha d'implicar un ingrés hospitalari de llarga durada o la continuació del tractament mèdic a casa després del diagnòstic i de l'hospitalització.

Beneficiaris

Home o dona pertanyent a qualsevol règim de la Seguretat Social que acrediti els períodes mínims de cotització exigibles, i redueixi la jornada d'activitat almenys en un 50% per atendre un menor afectat de càncer o alguna de les malalties greus recollides en l'Annex al Reial decret 1148/2011. Requisits:

  • Tots dos progenitors han d'acreditar que es troben afiliats i en situació d'alta en algun règim públic de la Seguretat Social o mutualitat de previsió social de col·legi professional, ja sigui per compte d'altri o propi. Només es pot reconèixer el subsidi a una de les dues persones progenitores, adoptants o que facin l'acolliment.
  • En els casos de separació judicial, nul·litat, divorci, ruptures d'unitat familiar, etc. el subsidi es podrà reconèixer de comú acord a favor de la persona que es determini o a qui tingui concedida la custòdia del menor i, si aquesta fos compartida, el qui primer ho sol·liciti.
  • En els contractes de treball a temps parcial no és possible sol·licitar la prestació si la jornada de treball contractada és el 25% o inferior respecte a temps complet.

Procediment de sol·licitud

El treballador ha d'emplenar aquesta documentació.

Quantia

Asepeyo abona directament el 100% de la base reguladora d'incapacitat per contingències professionals o la derivada de contingències comunes quan no s'hagi optat per la cobertura de les contingències professionals, en proporció a la reducció de la jornada de treball.

Cost

No suposa cap càrrec extra per a l'empresa, ja que es cobreix amb les cotitzacions socials.

Subsidi per atenció a menors amb càncer o malaltia greu. (156 kB)