Asepeyo

Saltar al contenido
 • Nou sistema de liquidació directa - Projecte Cret@Nou sistema de liquidació directa - Projecte Cret@El nou sistema de liquidació directa de cotitzacions a la Seguretat Social (Projecte Cret@) permetrà adoptar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) un paper actiu en la recaptació, passant d'un model d'autoliquidació a un de facturació, i proporcionarà major informació sobre les cotitzacions a empreses i treballadors a través d'un sistema d'atenció personalitzat i multicanal. [+] Ampliar notícia

 • Memòria Comissió de Prestacions Especials 2015Memòria Comissió de Prestacions Especials 2015La Comissió de Prestacions Especials d'Asepeyo va atendre 5.472 sol·licituds d'ajuda, a les quals es van destinar 11.069.121,77 €, la qual cosa suposa un increment del 6,4 % respecte al que es va concedir l'any 2014, amb una mitjana de 2.022,87 € per persona accidentada. [+] Ampliar notícia

 • Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social pel 2015Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social pel 2015El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat l'Ordre ESS/86/2015, de 30 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2015. [+] Ampliar notícia

Malaltia comuna

Avantatges per a l'empresa i els treballadors

 • Sense cost addicional per a l'empresa.
 • Reducció de les llistes d'espera dels Serveis Públics Sanitaris.
 • Actuacions sanitàries en els centres d'Asepeyo.
 • Reducció de períodes de baixa i de despeses empresarials.
 • Confidencialitat en el tractament de la informació.

Asepeyo es troba facultada i en condicions de practicar actuacions mèdiques i proves complementàries a favor d'una gestió més eficaç, tot i que tant la declaració mèdica de baixa, com la dispensa d'assistència sanitària o la confecció d'informes mèdics siguin actuacions dels Serveis Públics de Salut. Asepeyo assumeix la major part d'aquestes activitats des dels seus centres d'assistència per mitjà dels seus propis facultatius.

Asepeyo proposa l'elaboració i la presentació d'informes proposta, tramitacions en què hi posa tota l'experiència jurídica, administrativa i sanitària, al servei d'empreses i treballadors, d'acord amb la legislació vigent. Per la seva banda, diversos Serveis de Salut de comunitats autònomes han signat acords i concerts de col·laboració amb Asepeyo.

A més de la gestió de les prestacions econòmiques, Asepeyo complementa les activitats en els processos de baixa o invalidesa per malalties comunes amb aquests serveis:

 • Seguiment i control de les prestacions econòmiques.
 • Seguiment i control de la durada dels períodes de baixa.
 • Informa els representants dels treballadors, en sol·licitar-ho l'empresa, del contingut i el model de gestió de la incapacitat temporal per malalties comunes, abans de l'informe preceptiu que exigeix la normativa.
 • Realitza actuacions mèdiques i administratives tendents a reduir els processos.
 • Promou l'actuació de la Inspecció Mèdica de la Seguretat Social.
 • Accelera o afavoreix la formalització i presentació dels informes proposta en els casos que es prevegui una possible invalidesa.

És un servei que, en definitiva, redunda en un benefici doble:

Per al treballador, perquè redueix els temps de les llistes d'espera dels Serveis Públics de Salut i aplica mesures per millorar i accelerar els processos de cura.

Per a l'empresa, perquè redueix els períodes de baixa i millora la gestió de control i seguiment dels processos.