Asepeyo

Saltar al contenido
  • Nou sistema de liquidació directa - Projecte Cret@Nou sistema de liquidació directa - Projecte Cret@El nou sistema de liquidació directa de cotitzacions a la Seguretat Social (Projecte Cret@) permetrà adoptar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) un paper actiu en la recaptació, passant d'un model d'autoliquidació a un de facturació, i proporcionarà major informació sobre les cotitzacions a empreses i treballadors a través d'un sistema d'atenció personalitzat i multicanal. [+] Ampliar notícia

  • Memòria Comissió de Prestacions Especials 2015Memòria Comissió de Prestacions Especials 2015La Comissió de Prestacions Especials d'Asepeyo va atendre 5.472 sol·licituds d'ajuda, a les quals es van destinar 11.069.121,77 €, la qual cosa suposa un increment del 6,4 % respecte al que es va concedir l'any 2014, amb una mitjana de 2.022,87 € per persona accidentada. [+] Ampliar notícia

  • Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social pel 2015Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social pel 2015El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat l'Ordre ESS/86/2015, de 30 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2015. [+] Ampliar notícia

Accidents de treball i malaltia professional

Manual d'actuació en cas d'accident de treball

Asepeyo posa a disposició de les empreses i treballadors afiliats un manual pràctic en què es descriu, de manera detallada, cada un dels passos a seguir davant d'un accident de treball. Com actuar; què ha de fer l'empresa; què passa si l'accident no és baixa laboral i, i en cas que sí sigui baixa laboral, com s'emplena el comunicat d'accident.

Com a complement a aquest document, la Mútua disposa del Manual de codificacions de comunicats d'accident de treball, d'acord amb l'ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre, i de la llista de tarifa de primes d'accident de treball i malalties professionals (codi d'activitat econòmica - CNAE 2009).

Manual d'actuació en cas d'accident de treball. (157 KBytes)