Asepeyo

Saltar al contenido
 • Cambios en la regulación del sistema de incentivos de prevención Bonus ( RD 231/2017)Cambios en la regulación del sistema de incentivos de prevención Bonus (RD 231/2017)Resumen de las novedades del RD 231/2017 que regula el sistema de incentivos para la prevención Bonus, que tiene por objeto conseguir una gestión del incentivo más ágil. [+] Ampliar notícia

 • Campanya caídas de alturaNueva campaña Caídas de altura, un riesgo en todas las empresasCoincidiendo con el 28 de abril, Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, ponemos en marcha esta nueva campaña para prevenir las caídas de altura. [+] Ampliar notícia

 • Sello IQNET SR10 de Aenor para AsepeyoCertificación de responsabilidad social IQNET SR10 de AenorEl director gerente de Asepeyo, Vicente Aparicio Mulet, ha recibido la certificación del Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social que concede AENOR, como reconocimiento y evidencia de la conformidad del sistema de gestión de Asepeyo con el estándar IQNet SR10 durante un acto celebrado en las oficinas centrales de la Mutua en Barcelona. [+] Ampliar notícia

 • Memoria Comisión de Prestaciones Especiales 2016Memoria Comisión de Prestaciones Especiales 2016La Comisión de Prestaciones Especiales de Asepeyo ha atendido 5.885 solicitudes de ayuda, a las que se destinaron 12,77 millones de euros lo que supone un aumento del 15,4 % del total concedido en 2015, con un promedio de 2.169,96 € por accidentado. [+] Ampliar notícia

 • Equipos Asepeyo Oxfam TrailwalkerNuestros equipos reciben el premio a la superación en la TrailwalkerLa organización de la carrera solidaria Trailwlaker ha concedido el premio "Superación" a Asepeyo como reconocimiento al esfuerzo de los participantes con diversidad funcional. Una año más, nuestra participación en esta actividad ha sido posible gracias al programa de ayudas sociales colectivas de la Comisión de Prestaciones Especiales de Asepeyo y a la implicación de empleados y pacientes. [+] Ampliar notícia

Atenció a l'usuari

Asepeyo Oficina Virtual

La Mútua ha posat en marxa Asepeyo Oficina Virtual (AOV), un canal de comunicació entre l'entitat i les empreses, assessories laborals i els treballadors de les empreses associades.

 

 

 

La identificació pot realitzar-se mitjançant DNI electrònic o amb un codi d'usuari i contrasenya. Si no disposa de clau d'accés ha de seguir els passos detallats a continuació, en funció del perfil sol·licitat:

El servei és diferent en funció del perfil de l'usuari que accedeixi. Per  treballadors afiliats en actiu i als extreballadors que estiguin de baixa i cobrant la prestació d'incapacitat temporal, i les seves funcionalitats són:

 • Consulta i actualització de dades:
  L'usuari pot consultar les dades que l'organització té registrades i sol·licitar-ne la correcció emplenant un formulari.
   
 • Accés a informes mèdics:
  Quan l'usuari és alhora pacient també pot sol·licitar l'informe mèdic de l'episodi seleccionat.

  Els episodis disponibles són només els de contingències professionals, d'una antiguitat igual o inferior a 5 anys. En cas que la persona usuària vulgui recuperar episodis més antics haurà d'emplenar un formulari de sol·licitud.
   
 • Accés a la consulta de rebuts de pagaments d'incapacitat temporal:
  L'usuari pot visualitzar tots els seus pagaments realitzats en concepte de prestació per incapacitat temporal des de la posada en marxa d'Asepeyo Oficina Virtual fins passat un període de dos anys.

Les empreses associades i assessors laborals, poden accedir també a AOV per a disposar dels mateixos serveis que els treballadors en cas de ser pacients de la Mútua, a més de realitzar els tràmits habituals fins al mement:

 • Comunicats d'accident de treball:
  Facilita l'emplenament del comunicat d'accident, per importar-ho després al sistema Delt@.
   
 • e-AT:
  Sistema de notificació electrònica que permet que la Mútua informi, de manera immediata a les empreses mutualistes i als assessors laborals, de l'assistència sanitària practicada a un treballador/a en qualsevol dels nostres centres assistencials.
   
 • Formularis:
  Actualitzats i en format electrònic, per ser descarregats i emplenats.
   
 • Pagament delegat
  A la secció d'Usuaris registrats podeu consultar les incidències generades en les deduccions efectuades en règim de pagament delegat d'incapacitat temporal per contingència professional i contingència comuna efectuades per les vostres empreses.
   
 • Convenis:
  Mitjançant el sistema Alercon (Alerta de convenis) la persona usuària rep un missatge electrònic automàtic, cada cop que un conveni laboral seleccionat (per comunitat o sector) es modifica o s'actualitza.
   
 • Portal de PRL:
  Serveis en línia dirigits a satisfer les necessitats d'informació, formació, assistència tècnica i assessorament en prevenció de riscos laborals.
   
 • Ajuda on line:
  Sistema d'atenció a l'usuari en línia per tal que les empreses i els col·laboradors resolguin tota mena de dubtes al moment.
   
 • Actualitzeu el perfil:
  Per modificar, sempre que vulgueu, les vostres dades d'usuari que Asepeyo disposa (nom, adreça, telèfon, fax...)
   
 • Biblioteca:
  Inclou tots els documents d'interès de consulta a la Mútua: fullets, manuals, memòries, revistes, butlletins...