Asepeyo

Saltar al contenido
  • Cambios en la regulación del sistema de incentivos de prevención Bonus ( RD 231/2017)Cambios en la regulación del sistema de incentivos de prevención Bonus ( RD 231/2017)Resumen de las novedades del RD 231/2017 que regula el sistema de incentivos para la prevención Bonus, que tiene por objeto conseguir una gestión del incentivo más ágil. [+] Ampliar notícia

  • Premios Asepeyo 2016V Premios Asepeyo a las mejores prácticas preventivasUn total de 12 empresas asociadas a la Mutua han sido distinguidas por sus proyectos en materia de prevención de riesgos laborales, en la V Edición de los Premios Asepeyo, presididos por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. [+] Ampliar notícia

  • Sello IQNET SR10 de Aenor para AsepeyoCertificación de responsabilidad social IQNET SR10 de AenorEl director gerente de Asepeyo, Vicente Aparicio Mulet, ha recibido la certificación del Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social que concede AENOR, como reconocimiento y evidencia de la conformidad del sistema de gestión de Asepeyo con el estándar IQNet SR10 durante un acto celebrado en las oficinas centrales de la Mutua en Barcelona. [+] Ampliar notícia

  • Inauguración de nuevas instalaciones en Molins de ReiInauguración de nuevas instalaciones en Molins de ReiEl alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, ha inaugurado las nuevas instalaciones de Asepeyo en la localidad. El acto ha contando con los parlamentos de Vicente Aparicio, director gerente de la Mutua y de Jordi Gelabert, director del centro, así como con la asistencia de asesores laborales y representantes de empresas mutualistas de la zona. [+] Ampliar notícia

  • Equipos Asepeyo Oxfam TrailwalkerNuestros equipos reciben el premio a la superación en la TrailwalkerLa organización de la carrera solidaria Trailwlaker ha concedido el premio "Superación" a Asepeyo como reconocimiento al esfuerzo de los participantes con diversidad funcional. Una año más, nuestra participación en esta actividad ha sido posible gracias al programa de ayudas sociales colectivas de la Comisión de Prestaciones Especiales de Asepeyo y a la implicación de empleados y pacientes. [+] Ampliar notícia

Accidents de treball i malaltia professional

Prevenció de riscos

Des de 1967 Asepeyo disposa d'una unitat pròpia de professionals la missió de les quals és ajudar les empreses mutualistes a evitar el dany i sofriment que porten els accidents de treball i les malalties professionals.

L'experiència i els coneixements acumulats durant els més de 45 anys des de la constitució d'aquesta unitat es posa al servei de l'empresa per al desenvolupament professional dels seus directius i treballadors, la millora del seu sistema de gestió preventiva i el control dels riscos en els llocs i centres productius. I tot això, a través d'un conjunt ampli de professionals i recursos tècnics (PDF, 26 kB) especialitzats.

 

 

La relació que s'estableix amb les empreses associades se sustenta en la confiança mútua, en existir coincidència plena en els objectius preventius, i en l'objectivitat i la credibilitat de l'assessorament professional de la Mútua.

La col·laboració amb les empreses mutualistes es basa en la consideració i l'aplicació de principis orientats a aconseguir l'eficàcia en l'acció i la integració de la prevenció a l'empresa, amb què es promou l'assumpció de responsabilitats per part de la direcció i la participació i implicació de tota la plantilla.

En l'actualitat l'activitat preventiva realitzada per la Mútua, per la seva condició d'entitat col·laboradora amb la gestió de la Seguretat Social, es troba subjecta a un marc legal que estableix unes determinades característiques normatives del servei (PDF, 29 kB).

L'activitat és diferent i independent a la que duen a terme els serveis de prevenció aliens, autoritzats segons l'article 31.5 de la de la Llei de prevenció de riscos laborals1.

Les activitats preventives desenvolupades s'emmarquen en l'acció protectora de la Seguretat Social i no tenen cap cost addicional (prestació inclosa en les cotitzacions per contingència professional).

La prestació de l'activitat preventiva s'adapta a les necessitats individuals de l'empresa destinatària del servei, i anualment al pla d'activitats preventives (PDF, 132 kB) que aprova la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social a través de la corresponent resolució.

Entre els programes que componen els plans d'activitat preventiva destaquen per la seva importància els orientats a la reducció i control de la sinistralitat (PDF, 20 kB), que inclouen ajudes a les empreses que han tingut accidents de treball i malalties professionals, principalment en l'àmbit preventiu, però també en l'àmbit de la tramitació de la prestació social en els aspectes més tècnics del treball.

Els serveis oferts tenen com a finalitat proporcionar ajuda en la millora de la gestió de la prevenció i reducció de riscos, sense actuar com a responsables de l'activitat, sinó ajudant als que ho són en el si de l'organització. Els serveis preventius es componen dels elements següents:

En l'àmbit de les tecnologies de la informació i comunicació destaquen els serveis d'informació i assistència tècnica oferts per Asepeyo a través del Portal de prevenció de riscos laborals, així com les accions de formació disponibles des del Centre on line de prevenció de riscos laborals.

Formant part del conjunt d'accions desenvolupades per a la promoció de la prevenció de riscos, la Mútua organitza cada any els Premis Asepeyo a les millors pràctiques preventives.

També amb finalitats de sensibilització s'ofereix informació i assistència a les empreses perquè aconsegueixin la reducció de les cotitzacions, prevista en el sistema d'incentius per a la prevenció (Bonus), en cas de complir els requisits que exigeix la normativa (RD 404/2010).

 

1. A l'empara de la normativa, durant 18 anys, entre el 1997 i 2015, la Mútua va portar a terme addicionalment funcions corresponents als serveis de prevenció aliens, fins a l'any 2006 directament amb personal i recursos propis. L'any 2006 es va constituir la societat mercantil de prevenció on la Mútua participà amb càrrec al patrimoni històric, societat que fou venuda l'any 2015, en compliment de la modificació de l'article 32 de la Llei de prevenció de riscos laborals. Durant aquest període el desenvolupament de les funcions corresponents als serveis de prevenció aliens es va realitzar simultàniament i sens perjudici de l'activitat preventiva de la Mútua, en la seva condició de col•laboradora en la gestió de la Seguretat Social.