Asepeyo

Saltar al contenido
 • Cambios en la regulación del sistema de incentivos de prevención Bonus ( RD 231/2017)Cambios en la regulación del sistema de incentivos de prevención Bonus (RD 231/2017)Resumen de las novedades del RD 231/2017 que regula el sistema de incentivos para la prevención Bonus, que tiene por objeto conseguir una gestión del incentivo más ágil. [+] Ampliar notícia

 • Campanya caídas de alturaNueva campaña Caídas de altura, un riesgo en todas las empresasCoincidiendo con el 28 de abril, Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, ponemos en marcha esta nueva campaña para prevenir las caídas de altura. [+] Ampliar notícia

 • Sello IQNET SR10 de Aenor para AsepeyoCertificación de responsabilidad social IQNET SR10 de AenorEl director gerente de Asepeyo, Vicente Aparicio Mulet, ha recibido la certificación del Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social que concede AENOR, como reconocimiento y evidencia de la conformidad del sistema de gestión de Asepeyo con el estándar IQNet SR10 durante un acto celebrado en las oficinas centrales de la Mutua en Barcelona. [+] Ampliar notícia

 • Inauguración de nuevas instalaciones en CórdobaInauguración de nuevas instalaciones en CórdobaSalvador Blanco, vicepresidente de la Diputación de Córdoba, ha inaugurado las nuevas instalaciones de Asepeyo en la localidad. El acto ha contado con numerosos empresarios y representantes del tejido empresarial de Córdoba además de otras instituciones y asociaciones empresariales. [+] Ampliar notícia

 • Equipos Asepeyo Oxfam TrailwalkerNuestros equipos reciben el premio a la superación en la TrailwalkerLa organización de la carrera solidaria Trailwlaker ha concedido el premio "Superación" a Asepeyo como reconocimiento al esfuerzo de los participantes con diversidad funcional. Una año más, nuestra participación en esta actividad ha sido posible gracias al programa de ayudas sociales colectivas de la Comisión de Prestaciones Especiales de Asepeyo y a la implicación de empleados y pacientes. [+] Ampliar notícia

Accidents de treball i malaltia professional

Assistència sanitària en accidents de treball

La infraestructura sanitària d'Asepeyo garanteix una completa assistència als accidentats. Contem amb mitjans propis des de la primera cura i atenció d'urgències, fins a la intervenció quirúrgica i la rehabilitació.

Asepeyo facilita els següents serveis:

 • Prestacions sanitàries: Assumim l'assistència sanitèria amb mitjans propis i externs (hospitalització, cirurgia, rehabilitació, etc.), així com els costos de les proves complementàries, del material de cures i de farmàcia durant el procés de tractament del pacient.
 • Control u seguiment assistencial: A fi de controlar i reduir l'efecte negatiu que sobre la productivitat i la competitivitat tenen les baixes laborals i la seva durada, Asepeyo posa especial atenció en la qualitat assistencial i els processos de baixa; assessora les empreses envers aquests aspectes establint-ne mecanismes de control. Heus-ne aquí uns quants:
  • Unitat de Valoració Funcional

   Asepeyo és la mútua pionera en la implantació d'Unitats de Valoració Funcional (UVF) en alguns dels seus centres assistencials.

   L'objectiu prioritari és la valoració funcional del pacient i la seva capacitació laboral. Per això, s'utilitzen aplicacions biomecàniques d'anàlisi quantitativa i qualitativa de l'estat funcional del pacient, i els resultats es comparen amb els de la població general. També col·labora en l'avaluació del grau de discapacitat del treballador després d'una lesió determinada, a més del seu control evolutiu, si existeix tractament. Ajuda a identificar la durada dels processos de recuperació i a assegurar la reincorporació laboral en el moment adequat, fet que garanteix el benestar del treballador.

   La Unitat es basa en l'ús de la biomecànica, una disciplina científica que utilitza els coneixements de la mecànica, l'enginyeria, l'anatomia, la fisiologia i altres matèries per a l'estudi del comportament del cos humà..

   Proves que es porten a terme:

   • Anàlisi de l'amplitud del moviment articular
   • Balanç muscular dels grups musculars de les 4 extremitats
   • Potència muscular de la mà
   • Anàlisi de la marxa
   • Valoració de l'equilibri postural
   • Valoració funcional del raquis lumbar i cervical

   Diagnòstics:

   • Detecció de la pèrdua de la mobilitat articular
   • Pèrdua de força muscular
   • Alteracions de la marxa
   • Alteracions de l'equilibri
   • Alteracions de la funció de la columna lumbar i cervical

   Beneficis:

   • Fa millorar la planificació del tractament i la modificació del seu plantejament o aconsella la seva interrupció.
   • Controla l'evolució i el progrés del tractament en el pacient, la valoració prequirúrgica i la postquirúrgica.
   • Realitza rehabilitació de l'equilibri.
   • Serveix de prova pericial i de suport en el peritatge de valoració d'incapacitats.
   • Detecta pacients la simptomatologia dels quals no es relacioni amb les dades obtingudes en les proves funcionals realitzades.

   Asepeyo disposa d'Unitats de Valoració Funcional a:

   • Hospital Asepeyo Coslada (Madrid)
   • Hospital Asepeyo Sant Cugat (Barcelona)
   • Hospital de dia Asepeyo Cartuja (Sevilla)
   • Centro assistencial de Las Palmas de Gran Canària
   • Centro assistencial de Valladolid
  • Unitat de Rehabilitació Cardíaca.

   Asepeyo ha implantat les Unitats de Rehabilitació Cardíaca per portar a terme aquelles actuacions destinades al tractament, seguiment i rehabilitació dels treballadors que han patit una afecció cardiològica tipificada d'accident de treball.

   Es tracta de dispositius multicompetents, orientats a la recuperació funcional dels pacients amb patologies cardíaques, i tenen per objectiu afavorir la reincorporació laboral.

   La rehabilitació cardíaca inclou la participació de diversos professionals (metge, infermer/a, fisioterapeuta-rehabilitador/a...) i té cura del pacient amb un enfocament integral. Se li ofereix tot el que necessiti perquè es restableixi bé i aviat.

   Per això, la rehabilitació integra:

   • Valoració clínica i tractament mèdic dels símptomes
   • Avaluació dels factors de risc cardiovascular
   • Entrenament mitjancçant la pràctica d'exercici físic
   • Educació i consells per a reduir els factors de risc, i promoure canvis saludables d'estil de vida
   • Concienciació de la persona perquè faci un bon seguiment i manteniment d'aquest canvi d'estil

   La Unitat de Rehabilitació Cardíaca inclou les actuacions següents:

   • Valoració inicial del pacient i estratificació de risc (alt, intermedi o baix)
   • Informació i comunicació amb l'equip assistencial, a fi que el pacient conegui i comprengui la seva malaltia i pugui expressar tots els dubtes i temors
   • Promoció d'hàbits de vida saludables, que aporta programes de deshabituació tabàquica, educació nutricional, exercici físic i control de l'extrès
   • Tractament específic de la patologia cardíaca i control dels factors de risc cardiovascular: hipertensió, colesterol, obesittat, diabetis...
   • Programa d'exercici físic pautat específicament segons les possibilitats de cada pacient i supervisat a tota hora

   Asepeyo Disposa d'Unitats de Rehabilitació Cardíaca a:

   • Hospital Asepeyo Sant Cugat (Barcelona)
   • Centro asistencial Madrid Francisco Silvela
   • Centro asistencial Valencia Cid
  • Una targeta d'assistència i de permanència de baixa mèdica.
  • Un informe mensual dels accidentats atesos sense baixa laboral, així com dels processos de baixa laboral.
  • Una història clínica única per treballador, informatitzada i accessible des de tota la xarxa assistencial pròpia d'Asepeyo. Això vol dir que un accidentat, malgrat que es trobi desplaçat en una altra banda de l'Estat, pot anar a visitar-se en qualsevol centre o hospital d'Asepeyo. Els metges que l'atenguin consultaran online les seves dades mèdiques, totalment actualitzades, les quals han estat introduïdes en el centre de referència o origen. Aquestes consultes estan reservades als professionals sanitaris i tenen totes les garanties de confidencialitat.
 • Cobertura assistencial: En els nostres centres, la disponibilitat de rebre assistència sanitària és efectiva durant les 12 hores d'obertura al públic. En els Centres d'Assistència Regional (CAR), uns equips de cirurgians traumatòlegs que compten amb un servei de guàrdia localitzable les 24 hores, es fan càrrec de les intervencions quirúrgiques urgents i programades.